Klub

Nye regler i forbindelse med køn

Volleyball Danmarks bestyrelse har på baggrund af flere grundige drøftelser besluttet at opdatere Volleyball Danmarks regler vedrørende køn. På baggrund af de anbefalinger, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) i december 2021 udsendte omkring inklusion af transkønnede, interkønnede og nonbinære i idrætten, har Volleyball Danmarks bestyrelse drøftet om, og i givet fald, hvilken indflydelse køn skal have…

:


Volleyball Danmarks bestyrelse har på baggrund af flere grundige drøftelser besluttet at opdatere Volleyball Danmarks regler vedrørende køn.

På baggrund af de anbefalinger, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) i december 2021 udsendte omkring inklusion af transkønnede, interkønnede og nonbinære i idrætten, har Volleyball Danmarks bestyrelse drøftet om, og i givet fald, hvilken indflydelse køn skal have i volleyball og beachvolleyball.

Volleyball Danmarks bestyrelse har haft grundige drøftelser af emnet, ligesom kredsene har været besøgt, for at få deres input. 

Anbefalingerne fra DIF giver 7 råd, som alle har været drøftet i Volleyball Danmarks bestyrelse.

  • Tag stilling.
  • Afdæk hvor kønnet jeres idræt er (har styrke, udholdenhed, fysik o.l. betydning).
  • De mandlige rækker skal være åbne for alle.
  • I bredde- og motionsidrætten bør inklusion være tungtvejende.
  • Blandt børn og unge bør inklusion være tungtvejende.
  • Udarbejd en inkluderende politik, kultur og sprog i idrætten.
  • I kvindernes eliteidræt bør lige konkurrence være tungtvejende.

Volleyball Danmarks bestyrelse har besluttet at tage stilling til emnet, og vurderer ligeledes, at volleyball og beachvolleyball er kønnede idrætter, hvilket betyder, at fysiske kapacitet har betydning.

Herudover har bestyrelsen vurderet, at Volleyball Danmark allerede tilbyder gode muligheder for at spille flere køn sammen i mixrækkerne, hvor der i den kommende sæson også introduceres et Danmarksmesterskab for mixhold. Reglementet for Danmarksmesterskabet er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort i løbet af kort tid.

Fra og med sæsonen 2023/24 gælder følgende: 

  • Pige- og kvinderækker kan kun have deltagelse af personer, der biologisk er født som piger.
  • Drenge- og herrerækker er åbne for alle køn.

Reglerne vil være gældende i alle Volleyball Danmarks turneringer for både ungdom og senior. Reglerne vil ligeledes gælde i kredsturneringerne i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og på Fyn, mens der i Sjællandskredsen gælder andre regler i seniorturneringen.

Mads Olsen, forperson i Volleyball Danmarks bestyrelse udtaler:

”Jeg er glad for, at vi i bestyrelsen har fået diskuteret, hvordan vi bedst inkluderer forskellige køn, samtidig med at vi sikrer størst mulig sportslig fairness. Det er en enig bestyrelse, som vurderer, at de nye regler både tager hensyn til, at der skal være plads til alle i volleyball, samtidigt med at der tages det nødvendige hensyn til de fysiske faktorer, som har betydning i både volleyball og beachvolleyball, hvor bl.a. højde, springkraft og ”vingefang” har stor betydning for resultaterne. ”

Del nyhed

LÆS OGSÅ