Partnere

Stærk kommerciel fremgang for Volleyball Danmark

I 2022 påbegyndte Volleyball Danmark et nyt strategisk arbejde med at øge den kommercielle indsats – en beslutning, som særligt i den forgangne uge er blevet ekstra synlig med offentliggørelsen af bl.a. Andelskassen som hovedpartner. I artiklen her sætter vi lidt ord på den kommercielle udvikling gennem det sidste år samt den fremtidige retning for…

:


I 2022 påbegyndte Volleyball Danmark et nyt strategisk arbejde med at øge den kommercielle indsats – en beslutning, som særligt i den forgangne uge er blevet ekstra synlig med offentliggørelsen af bl.a. Andelskassen som hovedpartner. I artiklen her sætter vi lidt ord på den kommercielle udvikling gennem det sidste år samt den fremtidige retning for Volleyball Danmark. 

Generelt kræver opstarten af et nyt kommercielt setup og indgåelse af partnerskaber ofte en længerevarende dialog. Derfor er det er en positiv nyhed, at der allerede i årsregnskabet for 2022 for Volleyball Danmark er tegn på, at Volleyball Danmarks strategiske beslutning om at arbejde målrettet med den kommercielle indsats har skabt en forøgelse i kommercielle indtægter. 

Som kommercielle indtægter indregnes entreindtægter, indtægter fra samarbejdspartnere samt indtægter fra salg af medie- og bettingrettigheder. Årsrapporten for 2022 viser, at de kommercielle indtægter for volleyball-delen er vokset fra ca. 300.000 kr. i 2021 til over 1 mio. kr. i 2022.

Til gengæld lykkedes det i 2022 ikke at skabe fremgang i indtægterne fra Danish Beachvolley Tour i forhold til 2021, hvilket bl.a. har medvirket til at formatet for Danish Beachvolley Tour er ændret. Dette har også medført, at konceptet for samarbejdspartnere på Danish Beachvolley Tour er ændret, så der nu fokuseres på at skabe en bredere vifte af samarbejdspartnere frem for én markant hovedpartner.

Flere værdifulde partnerskaber

Fremgangen i 2022 for de kommercielle indtægter relateret til volleyball skyldes både fremgang i forhold til entreindtægter og indtægter fra samarbejdspartnere. Det er en fremgang, som ser ud til at fortsætte i 2023. Ved udgangen af 2022 var der indgået 11 samarbejdsaftaler, men dette tal er nu mere end fordoblet, da der på nuværende tidspunkt er indgået 26 samarbejdsaftaler. 

Senest er aftaler med Toyota, Magasin og 7Up blevet offentliggjort i forbindelse med Danish Beachvolley Tour, ligesom Andelskassen er blevet offentliggjort som Hovedpartner for Volleyball Danmark i en aftale, der løber de kommende to sæsoner. Herudover er der også i denne uge blevet offentliggjort aftaler med Mikasa som Volleyball Danmarks officielle boldpartner for de kommende 5 år og Craft/Sportyfied som Volleyball Danmarks kommende tøjpartner. Der er yderligere en samarbejdsaftale på plads, som forventes offentliggjort i de kommende uger.

Kommerciel chef i Volleyball Danmark, Anders Chahrour Jensen udtaler:

– ”Mit første år i Volleyball Danmark har været utroligt spændende og lærerigt. Jeg har hele tiden set det som et kæmpe privilegium at arbejde fuld tid med en sport, som rigtig mange mennesker elsker og er så dedikerede omkring. At tænke og arbejde kommercielt som samlet enhed er altid en udfordring, særligt når vi som sport og forbund ikke tidligere har haft den kommercielle indsats som et strategisk fokusområde. Det vigtige er, at Volleyball Danmark har prioriteret ressourcer og tid til at udvikle dette område – noget som er nødvendigt for at skabe en kommerciel fremgang for sporten”.
”Det er lykkedes os at bygge stærke partnerskaber, tiltrække store brands og omgive os med fantastiske drivkræfter fra virksomhederne, som ligesom os vil udvikle sporten til gavn for hele fællesskabet. Netop fællesskabet er dét, som er det vigtigste for mig og for os i Volleyball Danmark, og det mærker jeg også tydeligt som en vigtig værdi for vores mange samarbejdspartnere.”

En fælles kommerciel indsats, der styrker lokalt

Et generelt fokusområde for den kommercielle indsats i Volleyball Danmark har været at styrke klubberne lokalt og skabe fordele, som klubber kan drage nytte af. 

I marts måned blev konceptet Fansponsor introduceret, som giver privatpersoner mulighed for at støtte deres lokale klub eller Volleyball Danmarks landshold igennem et månedligt fansponsorat. Konceptet er blevet godt modtaget, og forventningen er, at konceptet vil vokse i den kommende tid, efterhånden som flere klubber får promoveret konceptet. 

Til efteråret når den nye sæson i Volleyligaen starter op, bliver det ligeledes med en flot promovering af Volleyligaen i forbindelse med den nye medieaftale med Sportway. Ud over at aftalen sikrer en flot og god produktion fra samtlige kampe i Volleyligaen, og på sigt også fra de øvrige rækker i Danmarksturneringen, så vil en del af abonnementsindtægterne tilfalde klubberne i Volleyligaen ud fra de valg, som abonnenterne vælger.

Administrerende direktør i Volleyball Danmark, Jesper Jørgensen udtaler:

– ”Vi glæder os til at få aftalen med Sportway implementeret, både til glæde for de mange volleyballfans, der får et produkt af høj kvalitet, og for klubberne, som gennem Sportway aftalen får nogle muligheder, både i forhold til kommentering af kampene, salg af sponsorater og mulighed for at øge klubbens indtægter ved at tiltrække abonnenter. Herudover er det også glædeligt, at aftalen indeholder dækning af alle officielle volleyball landskampe i Danmark”. 

Kommerciel chef i Volleyball Danmark, Anders Chahrour Jensen tilføjer:

– ”Nogle af de vigtigste opgaver, vi som forbund har i forhold til vores medlemmer, er at skabe realistiske initiativer, som kan styrke klubberne, spillerne og de frivillige. Med Fansponsor, Playable platformen og nu med partnerskaberne med Sportway, Andelskassen, Mikasa og Craft/Sportyfied, har vi skabt et forstærket fokus på at gøre noget, som klubberne direkte kan drage nytte af.”
”Samtidig vil jeg i den forbindelse gerne understrege mit tilbud til klubberne om, at man altid kan række ud til mig, hvis man vil have indsigt i det kommercielle arbejde og i tankerne bag det, vi gør på det kommercielle område, ligesom jeg også er klar med sparring og support omkring det kommercielle arbejde, der laves ude i klubberne.”

Flere midler til klubber i 2023

I Volleyball Danmarks bestyrelse vækker det naturligvis også glæde at se den kommercielle fremgang. En fremgang, som også kommer til at kunne mærkes ude i de lokale klubber. 

Bestyrelsesformand i Volleyball Danmark Mads Olsen udtaler:

– ”Det er glædeligt, at den strategiske beslutning, som bestyrelsen tog allerede i 2020, men som først blev igangsat i 2022 på grund af Covid19, allerede viser sig at give gevinst. Det glæder mig, at der er kommet mange gode samarbejdspartnere ind, som bredt støtter sporten, lige fra de bredere aktiviteter som fx City Volley til vores eliteprodukter som Volleyligaen, Danish Beachvolley Tour og landsholdene.”
”Det er også positivt, at det allerede nu, selv om vi er tidligt på året, ser ud til at den kommercielle fremgang i indtægterne fortsætter her i 2023, så vi får flere midler til at understøtte vores aktiviteter og vores fantastiske sport. Endelig er det også meget glædeligt, at en række af tiltagene direkte understøtter klubberne og deres store arbejde, for det er vigtigt for Volleyball Danmark, at vi har stærke og dygtige klubber, og at vi gør vores ypperste for at understøtte de mange klubber og deres frivillige rundt om i Danmark. Med omlægningen af gebyrer og de omtalte kommercielle aftaler er det lykkedes Volleyball Danmark at reducere udgifter for klubber og spillere, samt tilføre flere midler til klubberne på lidt mere end ½ mio. kr. årligt.”

Del nyhed

LÆS OGSÅ