Værktøjskassen

Søg fonde og puljer

Som frivillig forening har du mulighed for at søge en lang række fonde og puljer til forskellige initiativer. Du kan søge fonde til alt fra nye bolde, spillertrøjer, sociale arrangementer og nye aktiviteter til udvikling af nye faciliteter. Læs mere om fundraising her.

Generelt om fonde

Der findes både private og kommunale fonde. Nogle fonde er små og uddeler omkring 5.000-15.000 kroner pr. ansøgning, og nogle er store og der kan søges flere 100.000 kroner.
Ofte er fondens størrelse proportionel med ansøgningsarbejdet. En ansøgning til en mindre fond på 5.000-15.000 kroner tager typisk ikke mere end 10-60 minutter, hvor der til gengæld er noget mere arbejde i at søge store puljer til eksempelvis faciliteter.

Typisk for de fleste puljer og finde, både kommunale og private er, at initiativet skal have et udviklingsperspektiv. De færreste puljer og fonde støtter drift-udgifter. Derfor skal fonde og puljer søges til nye initiativer i jeres klub. F.eks. en aktivitet for en ny målgruppe, en ny type socialt arrangement, nye sociale opholdssteder i jeres faciliteter.

Kommunale fonde

De fleste kommuner har én eller flere fonde på sport- og fritidsområdet. Fra små puljer som kan ansøges løbende og kun tager 10 minutter at søge, til store puljer på facilitetsområdet der typisk har én til flere ansøgningsfrister om året og som kræver meget forarbejde.
Undersøg hvilke puljer jeres kommune har, enten på deres hjemmeside eller ved at kontakte en konsulent i deres sport- og fritidsafdeling.

Private fonde

Private fonde findes der mange forskellige af, og I bør undersøge hvilke der er i jeres område. Eksempelvis har Nordeafonden puljen “Liv i det lokale”, som støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Her kan der søges op til 200.000 kr. i støtte.
Mange fonde ligger vægt på, at initiativerne skal være fremmende for sociale og inkluderende fællesskaber.

DIF og DGI’s foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.
Læs mere om puljen her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Gode råd til at søge puljer og fonde

  • Undersøg hvilke puljer og fonde der er. Brug evt. https://findfonden.dk
  • Sørg for at jeres ansøgning har et tydeligt udviklingsperspektiv og ikke er driftorienteret
  • Hav en klar målgruppe
  • Ansøgninger som har til formål at fremme fællesskaber og deltagelse prioriteres ofte
  • Undersøg hvad puljen støtter og IKKE støtter!
  • Vær ikke bange for at få afslag – der er større sandsynlighed for at få en bevilling hvis du søger end hvis du slet ikke gør
  • Vær obs. på tidsfrister for ansøgningen
  • Lav et budget – de fleste fonde vil have et budget for initiativet når du ansøger
  • Undersøg hvordan ansøgningen skal udfyldes – mange fonde har en ansøgningsside med rubrikker, og du behøves ikke selv opbygge ansøgningen men blot udfylde rubrikkerne

Få hjælp til at søge fonde

Der findes mange steder, hvor I kan få hjælp til at søge fonde og legater. Bl.a. Fundraising.how. Her kan I finde inspiration og artikler om legatsøgning for idræts- og sportsklubber. Her finder I mange relevante artikler og på bloggen findes også mange opslag såsom “Hvad er legater?”, “Hvordan søger man fonde?” m.fl.