Værktøjskassen

Honorering af frivillige

Det kan være en god idé at honorere jeres frivillige, da det er en måde at anerkende deres arbejde på. Her kan I finde inspiration til, hvordan I kan honorere jeres frivillige – både økonomisk og i form af andre goder.

Økonomisk honorering

Som frivillig forening er der to måder hvorpå I økonomisk kan godtgøre arbejdet i jeres forening. I kan:

  • Udbetale skattefrie godtgørelser på op til 6000 kroner årligt pr. frivillige
  • Ansættelse af trænere/andre og dermed en decideret aflønning

Goder til frivillige

Det er ikke sikkert at der er penge til, at aflønne trænere og frivillige med decideret løn/godtgørelse, men mindre kan også gøre det, da anerkendelsen ofte er det vigtigste.
Her er en liste med ideer til, hvordan I, som klub, kan vise jeres begejstring for de frivilliges indsats:

  • Træningstøj
  • Kørepenge
  • Julekort
  • Luftmadras til overnatningsstævne
  • Biografbilletter
  • Uddannelse
  • Oplevelsesture