Værktøjskassen

Administrationsværktøjer

Der findes mange digitale administrationsværktøjer, der kan være med til at gøre livet med at drive en klub, lidt lettere.

Her er et udvalg af medlemssystemer, som mange klubber bruger, der gør kommunikationen med medlemmerne samt kontingentopkrævning/-opfølgning nemmere for klubbens bestyrelse.

ConventusHoldsportKlubmodulMinforeningZakobo
Kommunikation med medlemmerneMail
SMS
Mail
SMS
App
Chat
Mail
SMS
App
Mail
App
Chat
Mail
SMS
Integreret hjemmesideNejJaJaJaJa
Automatisk kontingentopkrævningJaJaJaJaJa
RegnskabssystemJaJaJaJaJa
Kortbetaling og MobilepayJaJaJaJaJa
Indberetning af medlemstal til CFR (Centralt Forenings Register)JaJaNejNejJa