Volleyball Danmark logo

 

 

 

Om Volleyball Danmark

Volleyball Danmark er stiftet den 18. december 1954 og er er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger og lignende selvstændige juridiske enheder i Danmark.

Volleyball Danmarks formål er som dansk volleyballs almennyttige enhedsorganisation at repræsentere dansk volleyball officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk volleyball og beachvolleyball både nationalt og internationalt.

Dette formål søges blandt andet nået ved:

  • At forene alle med interesse for dansk volleyball og beachvolleyball.
  • At skabe mulighed for alle for at spille volleyball og beachvolleyball overalt i Danmark på alle niveauer.
  • At være repræsentant for dansk volleyball og beachvolleyball lokalt, nationalt og internationalt.

Volleyball Danmark skal i samarbejde med medlemsforeninger, organisationer og det omgivende samfund arbejde for:

  • at skabe en sund, innovativ og bæredygtig udvikling og udbredelse af volleyball og beachvolleyball.
  • at tage ansvar for fællesskabet.
  • at give de bedste betingelser for, at den enkelte kan udvikle sig som frivillig, leder og spiller.
  • at sikre mangfoldighed, så alle med stolthed kan deltage og glædes ved volleyball og beachvolleyball.

Volleyball Danmark udøver sit virke uden usaglig forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnicitet, religiøsitet og seksualitet.