Herrelandshold volleyball

Orientering om landsholdene i volleyball i perioden 2022-2025

På baggrund af drøftelser med kvindelandsholdet over de seneste par måneder ønsker Volleyball Danmarks bestyrelse at informere om baggrunden for de beslutninger, der er taget for volleyball landsholdene de seneste år og for perioden frem til og med 2025. Da den nuværende bestyrelse tog over i 2019, havde Volleyball Danmark en negativ egenkapital på 2,5…

:


På baggrund af drøftelser med kvindelandsholdet over de seneste par måneder ønsker Volleyball Danmarks bestyrelse at informere om baggrunden for de beslutninger, der er taget for volleyball landsholdene de seneste år og for perioden frem til og med 2025.

Da den nuværende bestyrelse tog over i 2019, havde Volleyball Danmark en negativ egenkapital på 2,5 mio. og der er i årene siden arbejdet hårdt på at effektivisere og spare på alt fra personale til materialer for at skabe en sund økonomi for Volleyball Danmark. Vi har i dag afviklet vores gæld, men har endnu ikke opbygget en positiv egenkapital, der gør det muligt at afvige væsentligt fra de lagte budgetter. I forbindelse med at gælden blev afviklet, lavede vi et fireårigt budget for perioden 2022-2025 og herunder også et samlet fireårigt budget for vores landshold i volleyball for perioden 2022-2025, hvor midlerne på forhånd ikke er fordelt på aktiviteter.

Det er vigtigt at understrege, at det er Volleyball Danmarks bestyrelse, der har besluttet den økonomiske ramme for landsholdene for den fireårige periode. Det er ligeledes Volleyball Danmarks bestyrelse, der har besluttet hvilke aktiviteter landsholdene skal deltage i, hvorefter Volleyball Danmarks bestyrelse har bedt administrationen administrere ud fra de overordnede rammer der er lagt af bestyrelsen.

De seneste to år har været sportsligt meget succesfulde for herreholdet, der bl.a. vandt European Silver League i 2021.

I forbindelse med sejren i European Silver League i 2021 vandt herreholdet en stor pengepræmie, og det blev besluttet, at en del af pengene skulle målrettes fremtidige aktiviteter for herreholdet mens en mindre del gik til øvrige aktiviteter i Volleyball Danmark.

Der er EM kvalifikationsrunder hvert andet år, og her tabte kvinderne desværre sidste år 5 ud af 6 kvalifikationskampe, og dermed kvalificerede de sig ikke til EM-slutrunden. Herrerne vandt 3 ud af 4 kvalifikationskampe, og spillede sig dermed for første gang i dansk volleyballs historie til en EM-slutrunde.

Med herrernes kvalifikationen til EM-slutrunden i 2023 har bestyrelsen skullet vælge, hvordan midlerne skulle prioriteres, og her er det besluttet at give herreholdet muligheden for at forberede sig bedst muligt til EM-slutrunden, der finder sted august-september 2023. Det er gjort ved at bruge midler fra de kommende års landsholdsbudgetter.

Det betyder, at der ingen landsholdsaktiviteter er for nogen af holdene i 2025.

I 2024 er der igen EM-kvalifikationskampe, og her har bestyrelsen i Volleyball Danmark endnu ikke truffet beslutning om, hvilket hold der deltager, men det forventes, at der kun er midler til at ét hold kan deltage i EM-kvalifikationen i 2024. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning, om det er herre- eller kvindelandsholdet, som skal spille EM-kvalifikationen i 2024.

Det er således ikke prioriteret at give kvindelandsholdet mulighed for at deltage i European Silver League i 2023. Det skal desuden nævnes, at kvindelandsholdet ikke tidligere har deltaget i European Silver League, og at herrelandsholdets deltagelse i European Silver League i 2021 blev besluttet grundet Covid19 restriktioner, som medførte, at herrelandsholdet i 2021, i modsætning til kvindelandsholdet, ikke deltog i EM-kvalifikationen.

For 2023 er det besluttet, at herrerne kan deltage i European Golden League som forberedelse til EM-slutrunden, mens der efter aftale med kvindelandstræneren har været planlagt et program for kvindelandsholdet med en træningslejr i sommerperioden samt testkampene mod en eller flere nationer med en CEV-ranglisterangering på minimum samme niveau som Danmark. Der har været dialog med 4 nationer, hvor den ene nation har meldt tilbage, at det ikke var muligt for dem at spille mod Danmark bl.a. grundet deres økonomi, mens der ikke var afklaring med de tre andre nationer på tidspunktet, hvor kvindelandsholdet den 13. marts 2023 meldte ud, at de ikke ønskede at deltage i en træningslejr og landskampe i sommeren 2023.

Det forventes, at det koster ca. 1 mio. for et hold at deltage i EM-kvalifikationsturneringen. Der arbejdes fortsat på at skaffe yderligere midler til, at det kan ske i 2024, men det er også et stort beløb, og det er derfor også meldt ud til kvindelandsholdet, at det ikke vurderes som sandsynligt at der skaffes yderligere 1 mio. i indtægter frem mod 2024.

Vi er løbende i dialog med partnere og potentielle partnere. Vi har per 1. januar 2022 oprustet på den kommercielle side med ansættelsen af en kommerciel chef, og vi har allerede set en positiv udvikling i forhold til den strategiske beslutning. De kommercielle indtægter i forbindelse med volleyball landsholdene har givet en stigning på ca. 125% fra 2021 til 2022, da det er lykkedes at øge de kommercielle indtægter i forbindelse med volleyball landsholdaktiviteterne med knap 375.000 kr.

Det blev ligeledes drøftet med Volleyligaklubberne i september 2022 at introducere et fansponsorkoncept med mulighed for at støtte Volleyball Danmarks klubmedlemmer. Fansponsorkonceptet er netop blevet introduceret, og ud over at det er muligt at støtte Volleyball Danmarks klubmedlemmer, er det også muligt at støtte Volleyball Danmarks landshold. Se mere om muligheden for at støtte en klub eller Volleyball Danmarks landshold her.

Vi oplever også en stigning i de kommercielle indtægter på en række andre områder, som ikke relaterer sig til volleyball landsholdene. Så vi arbejder strategisk med det kommercielle arbejde, men vi må også samtidigt erkende, at omkostningerne til volleyball landsholdene er steget de seneste år, dels grundet krav fra CEV i forhold til TV, turneringsformatet, hvor der nu er krav om, at kampene skal spilles som ude- og hjemmekampe i modsætning til et puljespil i ét land, og dels grundet stigende rejse- og opholdsomkostninger. Der er således hele tiden brug for en skarp prioritering af aktiviteterne af hensyn til Volleyball Danmarks økonomi. Det gælder alle aktiviteter i Volleyball Danmark, og det gælder f.eks. også i forhold til beachvolleyball landsholdene.

I beachvolleyball er det kvindelandsholdet, der lige nu har det højeste sportslige niveau og her er det kvinderne, der er prioriteret højere end mændene, med et større setup og flere aktiviteter til følge. Kvindelandsholdet i beachvolleyball vandt i 2021 bronze ved U20 EM og sidste år vandt holdet sølv til U22 EM og blev nr. 9 til senior EM. Det har givet kvindelandsholdet i beachvolleyball nogle sportslige muligheder, som herrelandsholdet i beachvolleyball pt. ikke har.

Vi har siden juli 2022 haft en tæt dialog med både kvindelandstræneren og herrelandstræneren i volleyball om den økonomiske ramme, der samlet er lagt for begge hold for perioden 2022-2025, og de muligheder og udfordringer den økonomiske ramme giver, både for aktiviteterne i 2023, men også for mulighederne i 2024 og 2025. Det seneste forløb med kvindelandsholdet har dog vist os, at vi også burde have haft en tæt og direkte dialog med selve holdet. Vi anerkender til fulde spillernes frustrationer og tager kritikken i forhold til vores kommunikation og information om situationen til os. Det er noget, vi kommer til at ændre fremadrettet. Uanset hvordan der havde været kommunikeret undervejs, havde det ikke ændret på den økonomiske ramme og de muligheder, der er.

Volleyball Danmarks bestyrelse er meget ærgerlige over den beslutning, som kvindeholdet har truffet, om at de ikke vil deltage i de planlagte aktiviteter i 2023. Det er Volleyball Danmarks ønske løbende at skabe de bedst tænkelige muligheder for landsholdenes udvikling. De muligheder vil altid skulle tage udgangspunkt i den økonomiske ramme der er til rådighed. Hver en træning og hver en kamp på landsholdsniveau er et skridt på vejen mod et højere sportsligt niveau og endnu bedre resultater.

I den næste fireårige budgetperiode 2026-2029 er det ambitionen, at både herre- og kvindelandsholdet deltager i alle EM-kvalifikationer.

På vegne af Volleyball Danmarks bestyrelse, 

Mads Olsen, Bestyrelsesformand
Louise Holm Sommer, Formand for Landsholds- og Talentudviklingsudvalget

Del nyhed

LÆS OGSÅ