Repræsentantskabsmøde 2020

Volleyball Danmark afholder – hvis muligt – den 7. juni det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der også er er valg til bestyrelsen. På det kommende repræsentantskabsmøde er næstformand, økonomiansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller (alle for en 2-årig periode):• Jørgen Bentzen som næstformand• Morten Refsgaard som økonomiansvarlig• Kristian Holst • Dorthe…

:


Volleyball Danmark afholder – hvis muligt – den 7. juni det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der også er er valg til bestyrelsen.

På det kommende repræsentantskabsmøde er næstformand, økonomiansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller (alle for en 2-årig periode):
• Jørgen Bentzen som næstformand
• Morten Refsgaard som økonomiansvarlig
• Kristian Holst
• Dorthe Windeleff

Tobias Harpsøe genopstiller ikke

I henhold til Volleyball Danmarks love, består bestyrelsen af 7-9 medlemmer. Da den tilbageværende bestyrelse opfylder vedtægternes krav om antal bestyrelsesmedlemmer, har bestyrelsen valgt ikke at opstille en kandidat. Dette skyldes, at mange bestyrelsesmedlemmer er nye og bestyrelsen har brug for kontinuitet for at kunne etablere rutiner og arbejdsfordeling. Bestyrelsen vil derfor anbefale at bestyrelsens størrelse reduceres til otte medlemmer.

Bestyrelsen opfordrer dog alle, der kunne have interesse i at blive valgt ind i bestyrelsen, til at meddele dette til Volleyball Danmark på mail clb@volleyball.dk senest den 8. maj med henblik på, hvis muligt, at offentliggøre kandidaterne i repræsentantskabsmaterialet, der offentliggøres senest tre uger inden repræsentantskabsmødet.

Det er fortsat uvist om det er muligt at gennemføre repræsentantskabsmødet den 7. juni, her afventer Volleyball Danmark opdaterede retningslinjer fra myndighederne omkring større arrangementer efter den 10. maj 2020. Når der fra myndighedernes side foreligger retningslinjer for større arrangementer for perioden efter den 10. maj, vil Volleyball Danmark beslutte om selve repræsentantskabsmødet kan gennemføres som planlagt, eller om det må udskydes.

Det kan desuden oplyses, at det er besluttet at aflyse Workshoppen i forbindelse med repræsentantskabsmødet

Overblik over bestyrelsen og valg til bestyrelsen

Formand
Mads Olsen blev valgt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2019.
Valget er gældende for den resterende del af den 2-årige valgperiode 2019-2021.
Formanden er på valg igen i 2021.

Næstformand
Jørgen Bentzen (valgt i 2018) er på valg i 2020 og stiller op til ny 2-årig periode.

Økonomiansvarlig
Morten Refsgaard blev valgt i 2019 for 1 år, er på valg i 2020 og stiller op til en ny 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt i 2019 for en 2-årig periode, og er ikke på valg:
• Erik Kreutzfeldt
• Robert Mikelsons
• Stine Gørtz

Følgende blev valgt i 2019 for 1 år, og er på valg i 2020:
• Kristian Holst – stiller op til ny 2-årig periode
• Dorthe Windeleff – stiller op til ny 2-årig periode
• Tobias Harpsøe – genopstiller ikke

Del nyhed

LÆS OGSÅ