Månedens Dommer: “Det er vigtigt, at man som dommer ikke er bange for at dømme de svære kampe”

Andrzej Grabowski var knap nok kommet til Danmark, før han fik taget et basisdommerkursus og gik i gang med at dømme kampe – til stor glæde for både sin klub, kredsen og Volleyball Danmark. Læs mere om månedens dommer lige her, og husk at give Andrzej et ekstra klap på skulderen, næste gang du ser…

:


Andrzej Grabowski var knap nok kommet til Danmark, før han fik taget et basisdommerkursus og gik i gang med at dømme kampe – til stor glæde for både sin klub, kredsen og Volleyball Danmark. Læs mere om månedens dommer lige her, og husk at give Andrzej et ekstra klap på skulderen, næste gang du ser ham i hallen.

49606171111 56ab6eabc8 oNavn: Andrzej Grabowski
Alder: 23 år
Beskæftigelse: Software udvikler
By/klub: Hellerup/ DTU Volley

Dommerhistorie
Jeg dømte min første kamp i Polen helt tilbage i 2011, hvor jeg også havde tjansen med pointtavlen ret ofte. Efter jeg flyttede til Danmark i januar 2019, tog jeg et basisdommerkursus i marts og har dømt kampe i Danmark lige siden. Jeg har endda haft fornøjelsen af at dømme SVBKs pokalfinale som en af mine første kampe i Danmark.

Dommertype
Jeg tror, at jeg er lidt for tidligt i min karriere til at kunne identificere mig med en specifik dommertype, men jeg går meget op i at overholde reglerne så stringent som muligt. Når jeg er førstedommer, har jeg stor tillid til andendommeren. At blive bekræftet i dine egne beslutninger, gør det nemmere at dømme kampen, alene fordi du føler opbakningen fra personen på den anden side a banen. Derfor prøver jeg også at være så behjælpelig som muligt, når jeg er andendommer, så jeg ikke bare gemmer mig i baggrunden.

Den gode kamp
En god kamp for mig er, når du kan se at begge hold faktisk gør deres allerbedste for at vinde. Så har man som dommer den bedste plads at observere fra – dén vinkel kan du ikke rigtigt få som almindelig tilskuer eller TV. Og så er det meget tilfredsstillende, når du ser spillerne have det sjovt og de til sidst giver dig hånden og takker dig for kampen.

Derfor er det spændende
Den selvtillid man får ved at være dommer, er meget signifikant og brugbar. Du lærer at tage beslutninger under pres – både fra et tidsaspekt men også fra spillerne. Det at være dommer giver mig også muligheden for at opleve volleyball på et højere niveau, end jeg nogensinde selv kommer til at spille.

Den bedste oplevelse
Jeg havde fornøjelsen af at dømme SVBKs Pokalfinale i 2019. Jeg synes det er vigtigt, at man som dommer ikke er bange for at dømme svære kampe på et højere niveau, da det giver muligheden for at udvikle ens dommeregenskaber meget hurtigere – især når du har mulighed for at samarbejde med en erfaren DT-dommer. Det er også grunden til, at jeg altid takker ja til at dømme som andendommer i divisionerne, når Volleyball Danmark har behov for det. Det er en fantastisk mulighed for at udvikle mig og nyde volleyball.

Vi takker Andrzej for hans indsats som dommer!

Månedens dommer er en dommer, som har gjort sig særligt bemærket i sin klub eller til kampe, og som fortjener et ekstra klap på skulderen. Titlen som ’Månedens Dommer’ kan gå til alle slags dommere uanset hvor mange års erfaring, personen har, og på hvilke niveauer og i hvilke aldersgrupper han/hun dømmer – vi er glade for alles indsats og dedikation til sporten. Kender du en oplagt kandidat til ’Månedens Dommer’ er du velkommen til at sende din indstilling til ces@volleyball.dk

_____________________________
Enligsh version 

Andrzej Grabowski had barely arrived in Denmark before he obtained his basic referee license, and he has since then been a huge help to his club, SVBK and Volleyball Danmark. Read more about Referee of the Month and remember to give Andrzej an extra pat on the shoulder the next time you see him.

Name: Andrzej Grabowski
Age: 23 år
Occupation: Software udvikler
Town/Club: Hellerup/ DTU Volley

Referee history:
I refereed my first matches in Poland way back in 2011 and performed the scorekeeper’s duties quite often. Having moved to Denmark in January 2019, I obtained my basic referee license in March and have been refereeing in Denmark since then. I even had the pleasure to referee the SVBK cup finals as one of my first games in Denmark.

Referee type:
I believe that it’s a bit too early in my refereeing career to describe what type of referee I am, but I am fond of following the rules as strictly as possible. When I’m the 1st referee, I tend to put a lot of trust in the 2nd referee as well. Getting reassured about your own decisions makes it easier to officiate the game, just because you feel the support of the person on the other side of the court. Conversely, if I’m the 2nd referee I try to be as helpful to the 1st referee as possible, not hiding behind the pole.

A good game:
A good game is when you actually see the teams doing their best to win and there you are in the best spot to observe the action. You can’t really get that vibe as a live spectator or on TV. And it is immensely satisfying when you see the teams having fun and then at the end shaking your hand to thank you for the game.

Lessons learned:
It’s probably not only me, but the self-confidence you gain by being a referee is significant. Also, you learn to make decisions under pressure, both time and from the players. Refereeing also gave me the ability to experience high-level volleyball, even though I’d never have been able to play on such a good level as the games are.

Your best experience:
I had the pleasure to referee the SVBK cup finals in 2019. I believe it is very important for a referee not to be scared of refereeing difficult and high-level matches, since it allows one for very rapid improvement of their refereeing skills, especially in situations where you have the possibility to cooperate with an experienced DT-dommer. This is also why I always answer Volleyball Denmark’s call when a 2nd referee is required for a division game, as this is a valuable occasion to improve and enjoy volleyball.

We thank Andrzej for his dedication as a referee in Volleyball Danmark.

Del nyhed

LÆS OGSÅ