Repræsentantskabsmøde: Tre nye profiler stiller op til forbundsbestyrelse

Søndag d. 2. juni 2019 afholder Volleyball Danmark deres repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. skal findes en ny formand samt udvælges nye bestyrelsesmedlemmer. Volleyball Danmark har modtaget tre nye bestyrelseskandidaturer, der stiller op til valg. Du kan her læse om kandidaterne og deres baggrund for at stille op.   Robert Mikelsons, Advokat og partner i Njord Lawfirm…

:


Søndag d. 2. juni 2019 afholder Volleyball Danmark deres repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. skal findes en ny formand samt udvælges nye bestyrelsesmedlemmer. Volleyball Danmark har modtaget tre nye bestyrelseskandidaturer, der stiller op til valg. Du kan her læse om kandidaterne og deres baggrund for at stille op. 

 
Robert Mikelsons,
Advokat og partner i Njord Lawfirm
”Jeg har været med i mange år som spiller, træner og leder i Gentofte. Kontinuert siden 1981 som formand eller almindeligt bestyrelsesmedlem. I perioder har jeg været med som leder i min kreds SVBK – både som bestyrelsesmedlem og som medlem af ungdomsudvalget. Og så var jeg formand for Top Volleyball Danmark i en årrække i 00’erne. I Gentofte Kommune var jeg i bestyrelsen for idrætssammenslutningen og haludvalgsformand i mere end 15 år samt medlem af Folkeoplysningsudvalget i en lang årrække. Jeg var med i det udvalg, som for nylig fastlagde kommunens idræts- og bevægelsespolitik for de næste fire år. I disse år er jeg næstformand i kommunens idrætsfacilitetsudvalg.

Min klubs resultater i toppen af dansk volleyball er kendte af de fleste. Helt så klart står det næppe, at der i klubben er mere end 200 medlemmer, der må betegnes som typiske bredde- eller motionsspillere – blandt andre mix-/motionsspillere, filippiner-hold, tidligere elitespillere, +60 seniorer og internationale hold. Denne store pallette af vidt forskellige volleyballspillere trives på hver deres måde. Det er bestemt ikke kun klubbens skyld. Årsagen ligger i høj grad i det grundlag for alle mulige aktiviteter, som kredsen og forbundet har skabt. Meget er gjort rigtigt og dygtigt i mange år på forbunds- og kredsplan. Enkelte steder bør der strammes op, men for mig at se må vi ikke miste det momentum, som vi alle i fællesskab har skabt i dansk volleyball – ikke mindst i de seneste 10-15 år. ”
 

Tobias Harpsøe
Formand SVBK, træner TIK Volley.

“De sidste 3 år har jeg været formand for Sjællands Volleyball Kreds, hvor jeg sammen med bestyrelsen har sikret en stærk egenkapital, som udover sikkerhed også nu giver mulighed for at udvikle SVBK. Den erfaring ønsker jeg at tage med ind i bestyrelsen for Volleyball Danmark, foruden min erfaring som træner og leder i Taastrup IK Volley, hvor jeg har været træner i snart 13 år. Min bevæggrunde er helt klar. Økonomien skal genoprettes, og der skal sikres at en stærk budgetstyring kommer på plads.”


Erik Kreuzfeldt
Formand for Ikast KFUM Volleyball
“Jeg er selvstændig fotohandler og fotograf samt forælder til volleyballspiller. Jeg har et stort netværk blandt trænere, ledere og forældre via frivilligt arbejde ved Talentcenter Camps og Ungdoms DM. Jeg har i civil regi bestyrelseserfaring i både frivillige og professionelle bestyrelser. Derudover er jeg gift med, klubbens & talentcentrets madmor, Charlotte.

Jeg ønsker at stille op til Volleyball Danmark bestyrelse ud fra helt klare mål:
·         Genoprettelse af Volleyball Danmarks økonomi, igennem en slankere organisation, og skarp prioritering af aktiviteter, i tæt dialog med de involverede parter.
·         Kulturændring i bestyrelse og administration. Vi skal samarbejde på tværs af klubber, kredse, administrationen og bestyrelsen, for at nå fælles visioner og målsætninger.
·         Fremtidens Volleyball Danmark skal drives med færre omkostninger for klubberne, så der er større økonomisk råderum til udvikling og vækst i klubberne.
·         Fremtidige udviklingskonsulenter bør ansættes i og omkring kredsene, så der bliver en større regional forankring og implementering af ideer, mål og midler.”

Repræsentantskabsmødet afholdes d. 2. juni kl. 10.00 på Hotel Comwell Klarskovsgaard i Korsør.Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 29. maj 2019 kl. 12.00. Tilmelding foregår pr. mail til dvbf@volleyball.dk

Del nyhed

LÆS OGSÅ