Volleyball Danmark logo

Breddekåringer

Frivillige er kernen i foreningerne. Uden dem ingen klub. De skal naturligvis hædres, og derfor har Volleyball Danmark i mange år haft fokus på at kåre personer og klubber rundt om i landet. 

Priserne der gives er: 

  • A-Sport.dk Årets Klub
  • Årets Ildsjæl

Gennem disse kåringer får Volleyball Danmark mulighed for at give de mange dygtige og engagerede ledere i klubberne nogle store skulderklap.

Du kan læse mere om kriterierne for kåringerne her.

A-Sport.dk Årets Klub

2021 - RS Rødovre Volley

Foran en stor samling af ungdomsspillere, forældre og frivillige i klubben, overraskede Volleyball Danmark tirsdag eftermiddag klubformand i RS Rødovre Volley, Peder Toftgaard, med den prestigefyldte titel som A-sport.dk Årets Klub for klubbens fantastiske arbejde gennem de sidste år.

RS Rødovre Volley er en stærk klub, der arbejder målrettet med Kidsvolley og ungdomsvolleyball. Klubben har i flere år været særdeles aktiv i forhold til deltagelse i Kids- og Teenvolley stævner, deltagelse i Grand Prix turneringen og til Sjællandsmesterskaberne. Man kan være sikker på, at klubben er med ved næsten alle stævnerne.

Det er en klub, der stort set hver sæson har hold i alle ungdomsrækker, og klubben står ofte stærkt til Ungdoms DM’erne. Klubben har tidligere lavet holdfællesskaber for at kunne udvikle alle ungdomsspillere mest optimalt, men har i denne sæson valgt at stå på egne ben og køre ungdomsafdelingen med egne spillere.

På skolefronten har klubben altid været meget aktiv. Klubben afvikler hvert år (når Corona ikke spænder ben for det) et kæmpe stævne i deres lokale hal. I 2020 afviklede klubben stævne med over 1.300 spillere, ca. 100 lærere og forældre og 60 klubhjælpere. Det er altid en fornøjelse at kigge forbi til dette kæmpe setup.

Klubben er særdeles dygtige til at indgå i kommunale samarbejder. Flere af klubbens aktiviteter har kommunen i ryggen med økonomisk hjælp og sparring, hvilket også er tilfældet ved skolestævnet.
Udover ungdom har klubben også en seniorafdeling i samarbejde med Glostrup Volley, der fungerer rigtig fint med deltagelse i forskellige turneringer under SVBK. Der er altid højt humør på holdene, og flere af seniorspillerne tager også et stort ansvar i klubben enten som ledere eller trænere.

Klubben kan også bryste sig af at være en af de klubber i Danmark, der har den højeste score i modtagelsen af nye medlemmer samt højeste score hos de frivillig i klubben. Scoren er med afsæt i den landsdækkende medlemsundersøgelse, Players 1st. Og det er ikke underligt, da klubben arbejder målrettet og ambitiøst med opgaven om at byde nye medlemmer velkommen. Klubben har en plan og strategi for denne velkomst – og det virker.

Klubben har også fokus på udvikling, og de er derfor næsten altid stamkunder til netværk, uddannelse og andre aktiviteter, der arrangeres af forbund eller kreds.
Klubben har en gennemgående kerne af trænere og ledere, som har båret klubben i mange år nu, samtidig har klubben været dygtige til at hverve nye stærke kræfter ind på træner- og lederpladserne, som er med til at sikre klubben på den lange bane.

For dette og meget mere, er det derfor en kæmpe fornøjelse at kunne kåre RS Rødovre Volley som A-Sport.dk Årets klub 2021.

Mikasa Danmark Årets Ildsjæl

2021 - Jacob Bech Enemark Petersen

Med omkring 40 års dedikation til sporten og til samme klub kan man dårlig nok forestille sig Middelfart Volleyball Klub uden den loyale og passionerede Jacob Bech Enemark Petersen, som i forbindelse med en Volleyligakamp i Lillebæltshallen mandag aften blev overrasket med prisen som Mikasa Danmark Årets Ildsjæl 2021 foran spillere og tilskuere.

Med en far, som sad ved roret i Middelfart Volleyball klub i næsten 50 år, kan det ikke komme som nogen overraskelse at Jacob Bech Enemark Petersen også er blevet en dedikeret klubmand. Det gør nu ikke Jacobs indsats mindre imponerende, for i sine knap 40 år i klubben – først som spiller og siden som frivillig, leder og sportschef - har Jacob været en utrættelig drivkraft og uundværlig ildsjæl i den vestfynske klub.

Hver dag arbejder Jacob benhårdt for at skabe en klub, der skal være kraftcenter for elitevolleyball i regionen. Samtidig er han optaget af, at breddevolleyball skal være dominerende i kommunen – helt nede fra Kidsvolley til bredden i seniorvolleyball. Det har altid været vigtigt for Jacob at skabe en kultur i klubben, hvor ALLE føler sig velkomne og betydningsfulde uagtet om, man spiller liga eller bredde.

Jacob har utrolig mange kasketter på i klubben. Som sportschef står han for afviklingen ved hjemmekampe, rekruttere spillere, ansøge om spillertilladelser og sammensætter truppen. Samtidig er han medtræner for Volleyligaholdet. Udover fokus på klubbens tophold er han træner for dameholdet, som spiller i 1. division.

Desuden arbejder Jacob for at synliggøre volleyball sporten. Det blev især tydeligt for alle i byen, da han sammen med volleyballklubben i et samarbejde med Middelfart Kommune i sommeren 2021 var med til at sætte fokus på beachvolleyball. Over 300 tons sand blev kørt ind på Kulturøen ved Middelfarts havnefront, da Middelfart City Grand Slam blev afviklet i byen. Alt dette kunne ikke have ladet sig gøre uden en årelang dedikeret indsats fra Jacob, der udover al planlægning og logistik alle dage var første mand på pladsen om morgenen og sidste mand om aftenen.

Synlighed af sporten bliver også en realitet, når Lillebæltshallen fra 2022 også kommer til at være base for landsholdene i volleyball gennem en samarbejdsaftale mellem Middelfart Volleyball Klub, Middelfart Kommune og Volleyball Danmark – en aftale, som Jacob naturligvis også har været en stor drivkraft bag.

For disse store bedrifter i 2021 og en imponerende indsats for sin klub og volleyball igennem flere årtier, er det med stor glæde, at vi kan kåre Jacob Bech Enemark Petersen til Mikasa Danmark Årets Ildsjæl 2021.

Årets Klub fra 2018 

2020 - Aarhus Beachvolley Club

Aarhus Beachvolley Club kan – ud over at kalde sig Volleyball Danmarks største klub – nu også kalde sig Årets Breddeklub 2020. Prisen blev overrakt i forbindelse med klubbens afvikling af Aarhus Challenger og endeligt offentliggjort ved Repræsentantskabsmødet.
Prisen for Årets Breddeklub går til Danmarks største volleyball klub. Det er en klub, der er vokset og vokset de seneste år til at have et medlemstal på 612 medlemmer for 2020. Flot og imponerende udvikling. Men den er bestemt ikke kommet af sig selv. Klubben har arbejdet målrettet med at skabe en stærk kultur i klubben, og har samtidig arbejdet massivt med synligheden af klubbens tilbud.
ABC formår i særlig grad at vise sporten frem i lokalmiljøet. De er med hver gang muligheden opstår – om det er i forbindelse med Årets Fest-uge, Kapsajladsen eller ved en stor firmabegivenhed i byen. Så er klubben til stede med åbne baner og imødekommende trænere fra klubben. Klubben arbejder ligeledes i skolerne, hvor de har ca. 1000 elever igennem undervisningsforløb og turneringer.
Klubben forsøger altid med deres events at gøre spillet tilgængeligt, sjovt og socialt for alle og enhver. De er ikke bare med til at brande egen klub, men hele sporten på en fed og attraktiv måde.
Det er en klub, hvor der er plads til alle. Fra de helt små Ramasjang spillere til dame/herre til mix og til ”Oldstar”trup. At der er plads til alle, giver sig ligeledes til udtryk i, at klubben er åben for samarbejder med specifikke målgrupper. Fx har klubben samarbejdet med Projekt Gadeplan, hvor indvandrerpiger igennem en måned har fået undervisning i beachvolley, og der er efterfølgende oprettet egentlig træningshold målrettet indvandrere i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Ungdom i Aarhus. I år prøver klubben et mindre tilbud af til autistiske børn, der skal spille Kidsvolley i sandet. En dejlig åben og inkluderende klub med tilbud til alle.
Der kommer løbende mange nye medlemmer og ”Den gode velkomst” har højt fokus i klubben, hvilket betyder at medlemmerne bliver. Det hænger utvivlsomt også sammen med at klubben tilbyder andet end ”bare” træning og kampe. Det er en klub med masser af aktiviteter og hyggearrangementer udenom selve spillet.
Klubben er også stærk på frivillige. Her finder vi dem, der altid knokler ekstra, men også mange der gerne hjælper med en hånd i ny og næ. Der vurderes, at ca. 100 personer er frivillige i klubben.
Et citat fra en af klubbens bestyrelsesmedlemmer siger ret meget om denne klub:
”Det kan godt være, vi ikke har vundet Danmarksmesterskabet, men vi har dæleme vundet mange beachvolleyspilleres hjerte.
Det er derfor en fornøjelse at kunne kåre Aarhus Beachvolley Club som A-Sport.dk Årets Breddeklub.

2019 - DHV Odense

Årets Breddeklub er en klub, der rummer det hele. DHV Odense er i rivende fremgang og har pt. hold indenfor Kids, Teen og alle ungdomsrækker på begge køn, alle divisionsrækker på begge køn, danmarksserien på begge køn, Mix Motion samt Motion 50+.

Det skyldes især, at klubben er blevet mere synlig i lokalområdet, da de er gået målrettet ind i skolen, hvor klubbens unge trænere har stået i spidsen for samarbejdet med bl.a. undervisning i idrætstimerne og skolestævner på de lokale skoler.

DHV Odense har også arbejdet målrettet med at skabe et sociale, rart og udviklende miljø for klubbens medlemmer med fællesskab på tværs af alle spillere, trænere og frivillige – et fællesskab, der er båret af tillid og tryghed. At bestyrelsens målsætning med en social klub er lykkes, giver sig også til udtryk i opbakningen til hjemmeholdene. I klubben kan der for eksempel komme over 100 mennesker og se en kamp med 2. division damer.

Klubben af drevet af en formand – Viktor Buch - der i den grad yder et særligt og hårdtarbejdende bidrag. Han er ekstremt vellidt blandt medlemmerne. Han nævnes som en, der går forrest i alt, hvad der laves i klubben - om det er opsætning af messehaller, spisearrangementer for alle klubbens medlemmer, at finde sponsorer så alle hold kan få nyt tøj eller at arrangere en fest efter en dag med fem hjemmekampe, så er det altid med formanden i godt humør og som arrangør.

Formanden og den øvrige bestyrelse forsøger at inspirere og inddrage den yngre del af klubbens medlemmer til at indgå i bestyrelse- og udvalgsarbejde, trænergerninger og fællesaktiviteter både i og uden for banen. Det ses som en stor styrke for klubben, der på den måde sikrer sig, at klubben kan udvikle sig på de unges præmisser og derved eksistere med fuldt blus mange år fremad.

Stort tillykke til DHV Odense med prisen som A-sport.dk Årets Breddeklub.

2018 - Bedsted KFUM Volleyball

Valget af årets ungdomsklub er helt oplagt, og man kan spørge sig selv, hvorfor det ikke er sket noget før. Klubben har om nogen præget dansk ungdomsvolley og formået at tiltrække en lang række dygtige og engagerede trænere og ledere, der lægger vægt på et godt og seriøst ungdomsarbejde. 

A-Sport.dk Årets Breddeklub er en klub, der har ambitioner på alle niveauer, og som har formået at etablere sig stærkt i lokalsamfundet, hvor klubben i flere år har lavet en stor indsats, så man kunne få endnu flere til at spille Kidsvolley og volleyball i nærområdet. Trods byens størrelse på knap 1.000 borgere og en skole med 180 børn mønstrer Bedsted KFUM Volleyball 100 spillere under 14 år! Det er imponerende.

Bedsted KFUM Volleyball har taget et stort ansvar for udviklingen af volleyball i sit område, hvilket ses gennem den store bredde, som klubben repræsenterer. Her er der muligheder for enhver, uanset niveau, og klubben deltager i turneringer på mange niveauer.

Klubben er gode til at udnytte de selskabelige traditioner til at lave store hyggelige arrangementer i klubben, fx julevolley for hele familien og venner, påske-arrangementer og VenneVolleyTræning er bare noget af det, der sker i løbet af året, og som er med til at gøre Bedsted KFUM Volleyball til det fedeste sted at være.

Hjertet i Bedsted KFUM Volleyball er en velfungerende bestyrelse, hvoraf mange medlemmer har været med i klubben i årevis og derfor kender klubben indefra.

Klubben engagerer sig ikke kun i, hvad der sker hos dem selv, de spiller også en stor rolle i udviklingen af sporten, ikke bare regionalt, men også nationalt. De blander sig gerne i debatter, er ikke bange for at have og vise sine egne holdninger, og de er altid med på at stille klubben til rådighed.

Så bor du i nærheden af Thy og tænker, at volleyball kunne være sjovt at prøve, så er du helt sikkert velkommen.

Et kæmpe tillykke til A-Sport.dk Årets Breddeklub: Bedsted KFUM Volleyball

Årets Ildsjæl fra 2018

2020 - Mikkel Vejlby

Ikke en, ikke to, men hele tre klubber kan skrive under på, at Mikkel Vejlby er en ildsjæl uden lige. På baggrund af Grøndal EV, Helsingør Volleyball Klub og Espergærde Volleys samlede indstilling, har Volleyball Danmark valgt at hædre Mikkel Vejlby til Årets Ildsjæl 2020.

Prisen blev overrakt til en helt ”almindelig” ungdomstræning i Grøndal EV, hvor den nærmeste familie og klubfolk var samlet for at hædre Mikkel, og endeligt offentliggjort til Repræsentantskabsmødet den 16. maj.
Mikkel Vejlbys trænerkarriere startede for ca. 45 år siden i Birkerød, da holdets træner stoppede. Da han var den ældste tilbage på holdet, blev han forfremmet til træner, og siden da er det blevet til mange timer i hallen.
Ca. 20 år senere efter at have trænet i det nordsjællandske i mange år, står Mikkel til et ungdomsstævnestævne med bl.a Grøndal EV, og her fornemmer Mikkel, at han i den grad kan være med til at gøre en forskel sammen med de andre trænere fra Grøndal. Han tilbyder derfor uopfordret sin hjælp til klubben. Det er jo en hver klubs drøm at blive tilbudt hjælp – for hvem mangler ikke en ekstra hånd? Siden da har Mikkel fungeret som træner i Grøndal EV.
Samme mønster gjorde sig gældende i Helsingør Volleyball Klub, hvor Mikkel af flere omgange har tilbudt sin hjælp og assistance som træner af både dame-, herre- og mixhold, og hvis det ikke var nok, meldte Mikkel sig også på banen som kidstræner i Espergærde Volley, da de startede op for to år siden.
Et kig i kalenderen viser ikke mange volleyball-fridage, og han træner ofte flere hold i træk – han har dage, hvor han har tre forskellige hold gennem ”manegen”, ret imponerende.Han brænder for volleyball, og træner med stor glæde alt fra børn til voksne, og om det er begyndere eller de mere rutinerede spillere - det går ud på ét – det er volleyball, der er det vigtigste.
I sine mange år som træner, har han blandt andet været med til at finde og udvikle børn fra hjem med mindre stærk foreningstradition. Hvor nogle trænere måske har frygtet, at det skulle blive op-ad-bakke, har han spottet potentiale og udfordret de unge til træning.
I sin seneste klub i Espegærde har han været med til at bygge et ungdomstilbud op helt fra bunden. På under et halvt år har han været med til at skabe et hold med ca. 20 spillere på – og der kommer hele tiden flere til. Derudover er han også trådt ind i bestyrelsen, da der også her var brug for en ekstra hånd.
Han er i den grad en ildsjæl inden for volleyball, der er med til at løfte det frivillige arbejde i hele tre klubber!
Det er en sand fornøjelse at tildele prisen for Årets Ildsjæl til Mikkel Vejlby (Grøndal EV, Helsingør Volleyball Klub og Espegærde Volley)

2019 - Peter Lorentzen (Rantzen)

Årets ildsjæl er en person, der brænder maximalt for volleyball. Folk fra hans klub kan ikke længere tælle årene, som han har været med i – Han har bare altid været i klubben.
Vores ildsjæl er en altmuligmand i klubben. Han er træner og holdleder på op til flere hold i klubben på samme tid. Han er altid mand for at tage en ekstra tjans, hvis der mangler en på tjanselisten i klubben, og er altid at finde i hallen til mange kampe, hvor han hepper fra lægterne.
Hvem ønsker sig ikke en holdleder, der flytter kampe, fordeler tjanser, rekrutterer, tager statistik og vejleder nye spillere, udsender information til spillere og forældre og altid er at finde på bænken til kampe i weekenden med holdsedler, rotationssedler samt druesukker og snacks til spillerne. Han er guld værd.

Han viser altid stor dedikation og bruger rigtig meget tid på klubben. I denne sæson er han i hallen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og til kampe i weekenden (gerne lørdag og søndag).

Du kan være stensikker på, at ildsjælen altid kører spillere hjemmefra til kamp og tilbage igen i hans klubkendte bil ”El Fordo”, som gennem utallige år har fragtet spillere til kampe i alle divisioner, serier, kids rækker, ungdomsrækker og DM’er i hele landet.
Til stævner og kampe kan du kende ham på, at han – udover at fejre hvert eneste point med en energi og gejst som er sjælendt set – altid bærer rundt på en køletaske med is og drikkevarer til spillerne. Til ungdomsstævner er der dåser med sodavand i, mens der til seniorkampe er dåser med ’voksensodavand’ i.

Med alle disse OUTSTANDING kvaliteter og ekstrem vedholdenhed gennem mange år, er denne person præcis det, der kendetegner en ildsjæl. For både klubben og for alle omkring ham er han en utrættelig ressource, som bare bliver ved med at give, når der er brug for det. Han er der altid, når der er brug for ham, og er så velforberedt til enhver træning og enhver kamp eller event, så man ikke er i tvivl om, at han har styr på alt. Han er med andre ord uundværlig, og dermed en ildsjæl som alle klubber, og især Gentofte Volley, sætter vanvittig stor pris på.

Årets ILDSJÆL 2019 er ”Rantzen” alias Peter Lorentzen.

2018 - Pau Larsen

Dette års breddeleder er ambitiøs for sporten og for sin klub. Han er en sand ildsjæl og en stor inspirationskilde, der på meget kort tid har sat et enormt aftryk på sin klub. 

Mikasa Danmark Årets Breddeleder er en utrolig initiativrig og ihærdig formand, der ikke er bange for at tage chancer. Pau Larsen har et godt blik for at se muligheder frem for begrænsninger, hvilket betyder at han ofte sætter spændende og anderledes initiativer i gang, som fx klublokale, fritidsklub, nytårskur for de frivillige og et stærkt festudvalg, som styrker det generelle sammenhold og miljø i klubben. Årets leder er i den grad en foreningsmand.

Pau Larsen er ligeledes optaget af at skabe et stærkt elitemiljø i klubben, som hænger sammen med klubbens ungdomsarbejde, og han er også foregangsmand for at udvikle kommunikationen i klubben via forskellige digitale værktøjer.

Han er meget vellidt i klubben for sin venlige og positive måde at være på. Pau Larsen går gerne forrest, og som alle andre frivillige kan han komme til at løfte lidt for mange opgaver selv, men han er dygtig til at bevare blikket på den generelle organisation og få engageret klubbens medlemmer i det frivillige arbejde.

Pau Larsen er desuden med sin medvirken og medlevende interesse med til at udvikle miljøet i dansk volleyball og beachvolley, da han altid er velforberedt og klar med nye ideer til, hvordan vi sammen kan gøre det endnu bedre. Så også en breddemand for hele Danmark.

Man kan ind i mellem undres over, at der er nok timer i døgnet for den travle formand, som udover formandsopgaven selv er aktiv på klubbens herrehold i volleyligaen, og hvis sønner er talenter på klubbens herreungdomshold.

Et kæmpe tillykke til Mikasa Danmark Årets Breddeleder, Pau Larsen fra Amager Volleyball Klub.

Se flere kårings-videoer

På Volleyball Danmarks YouTube kanal kan du finde kårings-videoer fra 2018 og frem. Du kan dine dem alle sammen her.

Kåringer 2006 - 2018 

Fra 2006 til 2018 er der uddelt fire priser om året - Årets Klub, Årets Ungdomsleder, Årets Klubgnist og Årets Persongnist.

2018
Årets Ungdomsklub Kolding VK
Årets Ungdomsleder Claus Holst, VK Holbæk
Årets Klubgnist VK Vendsyssel
Årets Persongnist Henrik Jørgensen, Midtfyn VK
2017
Årets Ungdomsklub Farum-Holte Volley
Årets Ungdomsleder Mats Björkman, Ikast KFUM
Årets Klubgnist TD Helsingør Volleyball
Årets Persongnist Jannie Rasmussen, Odense Beachvolley Klub
2016
Årets Ungdomsklub Ikast KFUM
Årets Ungdomsleder Søren Rasmussen, Team Køge Volley
Årets Klubgnist VK Holbæk
Årets Persongnist Torben Christensen, Uldum IF
2015
Årets Ungdomsklub Lyngby-Gladsaxe
Årets Ungdomsleder Flemming Andersen, Havndal Udbyneder IF
Årets Klubgnist Tønder SV-75
Årets Persongnist Louise Veje Dahlgaard, Bedsted KFUM
2014
Årets Ungdomsklub DHV Odense
Årets Ungdomsleder Carsten Olsen, Lyngby-Gladsaxe
Årets Klubgnist Varde Volley
Årets Persongnist Lise Lins, Kerteminde Volleyball Klub
2013
Årets Ungdomsklub Gentofte Volley
Årets Ungdomsleder Steffen Vestergaard, Skovbakken Volleyball
Årets Klubgnist Volley Team Odense
Årets Persongnist Anders Mathiesen, Kolding Ungdomsvolley m.fl.
2012
Årets Ungdomsklub VK Vestsjælland
Årets Ungdomsleder Peter Jespersen, Amager VK
Årets Klubgnist Nordre 66
Årets Persongnist Leif Kruse, SE Volley

 

2011
Årets Ungdomsklub Team Køge Volley
Årets Ungdomsleder Erik Villadsen, Skjern KFUM
Årets Klubgnist Roskilde Ældre Motion
Årets Persongnist Jacob Foged, Skårup IF Volley 
2010
Årets Ungdomsklub Gentofte Volley
Årets Ungdomsleder Robert Mikelsons, Gentofte Volley
Årets Klubgnist Ilskov IF Kidsvolley
Årets Persongnist Mia Toft, Vestbjerg IF
2009
Årets Ungdomsklub Farum-Holte Volley
Årets Ungdomsleder Jørgen Donslund, Ikast KFUM og MJVB
Årets Klubgnist Team Køge Volley
Årets Persongnist Claus Hansen, Øster Starup-Vester Nebel IF 
2008
Årets Ungdomsklub Gladsaxe Volleyball Klub
Årets Ungdomsleder Simon Øksnebjerg, Glostrup IC Volley
Årets Klubgnist Kerteminde Volleyball Klub
Årets Persongnist Sine Løkke Kristensen, Skovbakken Volleyball
2007
Årets Ungdomsklub VK Hjallese
Årets Ungdomsleder Allan Christensen, Lyseng IF Volley
Årets Klubgnist Slagelse Volleyball Klub
Årets Persongnist Kim Kongsted, Jels IF 
2006
Årets Ungdomsklub Grøndal EV
Årets Ungdomsleder Aase Bechsgaard, VK Hjallese
Årets Klubgnist Randers Volleyball Klub
Årets Persongnist Martin Brolin, Farum Volleyball Klub

Kåringer 1990 - 2005 

Fra 1990 til 2005 er der uddelt to priser om året - Årets Klub og Årets Ungdomsleder.

2005
Årets Ungdomsklub Fortuna Odense
Årets Ungdomsleder Olav Bach, Vejle Ungdoms Volley
2004
Årets Ungdomsklub VK Vendsyssel
Årets Ungdomsleder Steen Spangen, Brøndby VK
2003
Årets Ungdomsklub Gentofte Volley
Årets Ungdomsleder Preben Dahlgaard, Bedsted KFUM
2002
Årets Ungdomsklub IF Lyseng Volleyball
Årets Ungdomsleder Lars Lejre, Bogø IF
2001
Årets Ungdomsklub Amager VK
Årets Ungdomsleder Susanne Muldager, Ubberud IF
2000
Årets Ungdomsklub Havndal Udbyneder IF
Årets Ungdomsleder Kjeld Bitsch, Skelhøje-Frederiks KFUM
1999
Årets Ungdomsklub Skårup IF Volley
Årets Ungdomsleder Thorbjørn Svendsen, Grøndal VK
1998
Årets Ungdomsklub Rosenlund Volley
Årets Ungdomsleder Kristian Brammer, Stenderup Krogager IF
1997
Årets Ungdomsklub Ubberud IF
Årets Ungdomsleder Henrik Petersen, KVBK
1996
Årets Ungdomsklub Bedsted KFUM
Årets Ungdomsleder Poul Gam-Pedersen, Sankt Jørgens VK
1995
Årets Ungdomsklub Middelfart VK
Årets Ungdomsleder Jan Pilsmark, Haarby BK
1994
Årets Ungdomsklub Jels IF
Årets Ungdomsleder Ole Rasmussen, Jels IF
1993
Årets Ungdomsklub Christiansfeld IF
Årets Ungdomsleder Leif Andersen, Tarup IK
1992

Ingen kåring

1991
Årets Ungdomsklub Skelhøje-Frederiks KFUM
Årets Ungdomsleder Jesper Bernt Jensen, Ikast KFUM
1990
Årets Ungdomsklub Ikast KFUM
Årets Ungdomsleder Ole Rasmussen, Jels IF