Volleyball Danmark logo

Volleyball Danmarks Disciplinærinstans

Volleyball Danmarks Disciplinærinstans vælges på de årlige repræsentantskabsmøder. Disciplinærinstansen består af seks medlemmer, hvoraf mindst tre skal være jurister.. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen.

Disciplinærinstansen er sammensat således:

Medlemmer

Valgt i 2021, på valg igen i 2024 Valgt i 2021, på valg igen i 2023 Valgt i 2022, på valg igen i 2025

Jesper Hansen (jurist)

Leif Sonnesen

Teis Corneliussen (jurist)

Finn Niemann

Johan Hartmann Stæger (jurist)

Arvid Lisbjerg 


Fra Volleyball Danmarks vedtægter

§ 19 Volleyball Danmarks Disciplinærinstans

19.1 Repræsentantskabet vælger, jf. § 11.11, en Disciplinærinstans for de i § 3.2 nævnte turneringer.

19.2 Disciplinærinstansen består af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen.

19.3 Mindst 3 af de 6 medlemmer skal være jurister, og de må ikke samtidig sidde i Volleyball Danmarks organer eller i et af organerne i de til Volleyball Danmark tilknyttede organisationer.

19.4 Medlemmerne skal have været medlem i en eller flere medlemsforeninger i en samlet periode på mindst fem år.

19.5 Disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med § 20.1 efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.2 nævnte turneringer medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer.

19.6 Disciplinærinstansen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager i en sags behandling. I forbindelse med behandling af hver enkelt en sag nedsætter Disciplinærinstansen en gruppe bestående af mindst tre medlemmer. Gruppen vælger en formand, og formanden skal være jurist. Består gruppen af 4 eller 6 medlemmer, er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. En påbegyndt sag færdiggøres af disciplinærinstansen i dens oprindelige sammensætning, selv om et deltagende medlems valgperiode udløber under sagens behandling.

Indbringelse af sager

Indbringelse af sager sker ved henvendelse til Volleyball Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..