Volleyball Danmark logo

Volleyball Danmarks Appelinstans

Volleyball Danmarks Appelinstans vælges på de årlige repræsentantskabsmøder. Appelinstansen består af tre medlemmer. Derudover vælges der tre suppleanter. Valgperioden er tre år, hvorfor der hvert år vælges ét medlem og én suppleant.

Appelinstansen er sammensat således:

Valgt i 2022, på valg igen i 2025 Valgt i 2020, på valg igen i 2023 Valgt i 2022/2021, på valg igen i 2024

Trine Binnett Jørgensen (medlem)

Marie Hesselbjerg (suppleant)

Sanne Olesen (medlem)


Mette Haagensen (suppleant)

Christoffer Ploug (medlem)


Jeff Jørgensen (suppleant)

Fra Volleyball Danmarks vedtægter

§ 18 Volleyball Danmarks Appelinstans

18.1 Appelinstansens opgave er som Volleyball Danmarks højeste dømmende instans at afgøre alle de sager, hvori Volleyball Danmarks disciplinærinstans har truffet afgørelse, eller som i henhold til § 5.7 indbringes for appelinstansen.

18.2 Appelinstansen vælges af repræsentantskabet, jf. § 11.11, og består af 3 medlemmer og 3 suppleanter. Alle medlemmer skal være jurister og skal have været medlem i en eller flere medlemsforeninger i en samlet periode på mindst fem år. Der kan vælges suppleanter, som ikke er jurister, men også suppleanter skal have været medlem i en eller flere medlemsforeninger i en samlet periode på mindst fem år.

18.3 Ingen med sæde Volleyball Danmarks øvrige organer eller i et af organerne i de under Volleyball Danmark hørende organisationer, kan vælges til eller fungere som medlem af appelinstansen eller som suppleant til samme.

18.4 Medlemmerne af og suppleanterne til appelinstansen vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år efter tur afgår et medlem og en suppleant.

18.5 En påbegyndt sag færdiggøres af appelinstansen i dens oprindelige sammensætning, selv om et deltagende medlems eller en deltagende suppleants valgperiode udløber under sagens behandling.

18.6 Appelinstansens kendelser skal være ledsaget af en begrundelse og skal afsiges hurtigst muligt. Kendelserne offentliggøres på Volleyball Danmarks hjemmeside.

Indbringelse af sager

Indbringelse af sager sker ved henvendelse til Volleyball Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.