Volleyball Danmark logo

SFO-klub

I en længere skoledag hvor SFO er mere med i undervisningen, vil det give god mening at lave eller videreføre et forløb med Kidsvolley, som understøtter det der arbejdes med i skoledelen. Et forløb, hvor der arbejdes med boldbasis eller småspil og lege i idrætsundervisningen vil Kidsvolley være oplagt som understøttende undervisning.

Så tag på besøg i SFO'en eller i klubben hvor I bl.a. kan:

  • Lave nogle kidsvolley småspil og lege. Se vores hjemmeside - Frikvarter
  • Låne nogle havevolleysæt af Volleyball Danmark, så I kan spille udendørs på skolens græsområde
  • Lave en lille SFO kidsvolley turnering. Se hvordan på www.skolevolley.dk 
  • Undervise i kidsvolley. Se vores hjemmeside - Lektionsplaner