Volleyball Danmark logo

Den Åbne Skole

"Den Åbne Skole” betyder, at folkeskolerne skal åbne sig ud mod verden udenfor skolerne. Det betyder derfor også, at der nu ligger en forpligtelse hos lærerne til at åbne sig mod de frivillige foreninger. Rigtig mange af vores klubber har allerede et rigtig tæt samarbejde med skolerne, hvilket er fantastisk. Vi tror, at den åbne skole kan medføre et tættere samarbejde og måske et anderledes samarbejde end før. Via samarbejdet medvirkler foreningerne også til at gøre eleverne bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv.

Vi har med Den Åbne Skole mulighed for at spille med på flere parametre i skolen. Man kan som klub byde ind på idrætsundervisningen (som er det størstedelen af klubber, der samarbejder med skoler, allerede gør). Vi forsøger under dette punkt at vise nye og andre veje for klubberne til at indgå et samarbejde med skolerne. Klubber kan fx byde ind på Kidsvolley aktivitet i
  • Frikvarterer
  • Valgfag
  • Understøttende undervisning
  • Projektopgave
Se alle ideerne i menuen til højre.