Hjemmesidebanner
Ci Eshel

Ci Eshel

tirsdag, 21 april 2020 12:59

Repræsentantskabsmøde 2020

Volleyball Danmark afholder – hvis muligt - den 7. juni det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der også er er valg til bestyrelsen.

På det kommende repræsentantskabsmøde er næstformand, økonomiansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller (alle for en 2-årig periode):
• Jørgen Bentzen som næstformand
• Morten Refsgaard som økonomiansvarlig
• Kristian Holst
• Dorthe Windeleff

Tobias Harpsøe genopstiller ikke

I henhold til Volleyball Danmarks love, består bestyrelsen af 7-9 medlemmer. Da den tilbageværende bestyrelse opfylder vedtægternes krav om antal bestyrelsesmedlemmer, har bestyrelsen valgt ikke at opstille en kandidat. Dette skyldes, at mange bestyrelsesmedlemmer er nye og bestyrelsen har brug for kontinuitet for at kunne etablere rutiner og arbejdsfordeling. Bestyrelsen vil derfor anbefale at bestyrelsens størrelse reduceres til otte medlemmer.

Bestyrelsen opfordrer dog alle, der kunne have interesse i at blive valgt ind i bestyrelsen, til at meddele dette til Volleyball Danmark på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 8. maj med henblik på, hvis muligt, at offentliggøre kandidaterne i repræsentantskabsmaterialet, der offentliggøres senest tre uger inden repræsentantskabsmødet.

Det er fortsat uvist om det er muligt at gennemføre repræsentantskabsmødet den 7. juni, her afventer Volleyball Danmark opdaterede retningslinjer fra myndighederne omkring større arrangementer efter den 10. maj 2020. Når der fra myndighedernes side foreligger retningslinjer for større arrangementer for perioden efter den 10. maj, vil Volleyball Danmark beslutte om selve repræsentantskabsmødet kan gennemføres som planlagt, eller om det må udskydes.

Det kan desuden oplyses, at det er besluttet at aflyse Workshoppen i forbindelse med repræsentantskabsmødet

Overblik over bestyrelsen og valg til bestyrelsen

Formand
Mads Olsen blev valgt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2019.
Valget er gældende for den resterende del af den 2-årige valgperiode 2019-2021.
Formanden er på valg igen i 2021.

Næstformand
Jørgen Bentzen (valgt i 2018) er på valg i 2020 og stiller op til ny 2-årig periode.

Økonomiansvarlig
Morten Refsgaard blev valgt i 2019 for 1 år, er på valg i 2020 og stiller op til en ny 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt i 2019 for en 2-årig periode, og er ikke på valg:
• Erik Kreutzfeldt
• Robert Mikelsons
• Stine Gørtz

Følgende blev valgt i 2019 for 1 år, og er på valg i 2020:
• Kristian Holst – stiller op til ny 2-årig periode
• Dorthe Windeleff – stiller op til ny 2-årig periode
• Tobias Harpsøe – genopstiller ikke
De sportslige aktiviteter i foreningslivet har nu været lukket ned i over halvanden måned, men med en række nye retningslinjer fra DIF og supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark er det fra dags dato muligt for klubber at påbegynde kontrollerede udendørsaktiviteter som f.eks. beachvolleytræning.

Målet med disse anbefalinger er at afholde sundhedsmæssige forsvarlige og sikre klubaktiviteter. Såfremt klubben udbyder udendørs træning, er det klubbens ansvar at alle retningslinjer og krav overholdes.

Nye anbefalinger fra DIF vedr. udendørsidræt
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har den 20. april udsendt en række opdaterede anbefalinger til specialforbund og idrætsforeninger. I disse lyder budskabet, at udendørs idræt uden kropskontakt kan igangsættes inden for sundhedsmyndighedernes og regeringens rammer, krav og anbefalinger - hvilket blandt andet indebærer:
 • At man ikke må samles flere en 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

DIF har yderligere suppleret med disse anbefalinger for rammerne omkring udendørsidræt:
 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Læs hele meddelelsen fra DIF her. 
Download plakat til opsætning ved udendørs træningsarealer her.

Volleyball Danmarks anbefalinger vedr. udendørs klubaktiviteter (beachvolleytræning)
På baggrund af de opdaterede anbefalinger fra DIF anbefaler Volleyball Danmark sine medlemsklubber at vurdere, om de enkelte klubber på forsvarlig og kontrolleret vis kan starte udendørs/beachvolleytræning op.

Volleyball Danmark anbefaler klubber kun at genoptage kontrollerede klubaktiviteter og vil på nuværende tidspunkt IKKE opfordre til, at man i klubregi starter frit spil eller træning op uden en træner/klubleder.

Såfremt klubber ønsker at starte udendørs/beachvolley træning op, anbefaler Volleyball Danmark, at man ud over de generelle krav og anbefalinger fra myndigheder og DIF desuden følger disse specifikke retningslinjer for aktiviteter:
 • Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 6 aktive og én træner pr. bane.
 • Træningsgrupper opdeles i hold af faste makkerpar på 2-3 personer.
 • Der må kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet.
 • Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
 • Deltagere medbringer:
  • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
  • Egne bolde skal benyttes – der må ikke deles ”klubbolde” mellem forskellige træningsgrupper.
  • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv
  • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlige pause).
 • Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere, dvs. at f.eks. tætte smash/blokade øvelser skal undgås.
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Ved skift mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas. 
 • Personer over 60 år bør ikke genoptage deres volleyballtræning på nuværende tidspunkt.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.
 

Er du som klubleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.


Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin ift. anbefalingerne.
Covid-19 har, ligesom hos mange andre, betydet store ændringer for aktiviteter og driften i Volleyball Danmark. Få her en opdatering på Volleyball Danmarks seneste beslutninger og tiltag. 
(opdateres løbende)

Opdatering 19.05 - Sommer Camp i Ikast 
Volleyball Danmark afventer udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og fra DIF i forhold til afvikling af en camp med overnatning, og retningslinjerne herfor, ligesom der også afventes de opdaterede retningslinjer for indendørs idræt efter den 8. juni 2020. Som retningslinjerne er nu, kan Sommercampen desværre ikke gennemføres, men vi håber de opdaterede retningslinjer efter 8. juni giver mulighed for det.


Så snart der kommer opdaterede retningslinjer, vil Volleyball Danmark komme med en opdatering i forhold til, om campen gennemføres eller ej, og hvis den gør, i hvilken form den i givet fald kan gennemføres i. Det ligger dog allerede nu klart, at det ikke er muligt at flytte campen til august måned, så hvis sommercampen kan gennemføres, bliver det i givet fald i uge 27.


Opdatering 12.05 - Beachvolleyens Dag aflyses 

Beachvolleyens Dag skulle have været afviklet lørdag d. 6. juni, men eftersom forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder i hvert fald indtil d. 8. juni, er det vurderet, at det ikke giver mening at afvikle Beachvolleyens Dag for i år. Volleyball Danmark er meget glade for, at mange klubber igen i år havde tilmeldt sig som arrangører for Beachvolleyens Dag og håber, at alle vil være med, når vi forhåbentlig kan afvikle Volley Week i uge 39 (21.-27. september).

Opdatering 12.05 - Ændringer i Pepsi Max Beachvolley Tour 
Volleyball Danmark har løbende fulgt den uvante og triste situation det danske samfund pt. er i, og har hele tiden håbet på, at de lempelser, der er blevet mulighed for at indføre fra myndighedernes side, har kunnet hjælpe os i bestræbelserne på at kunne afvikle Pepsi MAX Beachvolley Tour på fornuftig vis.

Desværre har de seneste udmeldinger fra Statsministeriet og myndighederne i forbindelse med genåbningen af Danmark ikke lempet tilstrækkeligt på forsamlingsforbuddet til, at Pepsi MAX Beachvolley Tour kan afvikles som planlagt, og derfor er følgende ændringer for afviklingen af Pepsi MAX Beachvolley Tour 2020 besluttet:

Turneringer aflyst frem til 8. juni
Alle turneringer er aflyst frem til 8. juni: Det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer sammenholdt med kravet til 1-2 meters afstand (det er stadig uklart, hvad der gælder for idrætsudøvelse) gør, at beachvolley endnu ikke kan spilles i en oprindelig konkurrenceform. Derfor aflyses alle stævner frem til den 8. juni.

De store stævner på strandene bliver ikke afholdt i 2020
Turneringer på strandene med det vante store sponsor set-up vil ikke blive afviklet for Touren 2020. Dette er for at tage hensyn til myndighedernes retningslinjer for blandt andet store forsamlinger og afstand, som vil være svært at håndhæve på strandene.

Sponsorerne
På den positive side har vi heldigvis kunnet indgå en aftale med Pepsi MAX om, at deres sponsorat for 2020 udskydes til 2021. Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Pepsi i denne vanskelige situation har valgt at fortsætte som sponsor i 2021. Volleyball Danmark er i dialog med de øvrige sponsorer for at kunne lave tilsvarende aftaler.

Mulighederne efter den 8. juni
Det er endnu uvist, om Pepsi MAX Beachvolley Tour 2020 kan blive afviklet i en anden form efter den 8. juni. Dertil afventes myndighedernes retningslinjer gældende for blandt andet forsamlinger, afstand og udøvelse af idræt. Volleyball Danmark er igennem DIF og DGI i tæt dialog omkring retningslinjerne og mulighederne for beachvolley.

Volleyball Danmarks BeachTourGruppe og arrangørklubberne er i gang med at planlægge, hvordan rammerne for turneringerne kan se ud, såfremt beachvolley kan spilles i konkurrenceform efter den 8. juni.
Vi håber meget at kunne tilbyde nogle gode turneringer på klubanlæggene og give de bedste muligheder i den nuværende situation – indenfor de retningslinjer, der bliver for konkurrenceidræt.

Bliver det ikke muligt at starte med turneringer efter 8. juni, må vi se på, om det bliver muligt på et senere tidspunkt. Vi forsøger at holde alle muligheder åbne, så der forhåbentlig kan afvikles turneringer på Pepsi MAX Beachvolley Tour i 2020 – velvidende, at det selvfølgelig er frustrerende for både spillere og arrangører at være i denne uvisse situation.

Arrangørerne har, som altid, været åbne og positive, og er klar til at afvikle turneringer, hvordan de nu end kommer til at se ud.


Opdatering 04.05 – DIF og DGIs coronahjælpepulje er åben for ansøgninger
Idrætsforeninger kan fra den 1.-15. maj søge om midler fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje, som er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Der kan bl.a. søges tilskud til dækning af:
• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om coronahjælpepuljen, retningslinjerne for ansøgninger og ansøgningsprocedure her.
For sparring omkring ansøgninger til coronahjælpepuljen, kan klubber kontakte Jesper Jørgensen på
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Opdatering 30.04Ungdoms DM’er aflyses – nye aldersgrænser for ungdom implementeres

Volleyball Danmarks bestyrelse har efter længere overvejelser besluttet at aflyse alle ungdoms DM’er for sæsonen 2019/20. 

Ungdoms DM’erne, der normalt bliver afviklet i april og maj måned, har indtil videre været udskudt, mens mulighederne for en senere afvikling af disse i september har været undersøgt.

Alle aktuelle ungdomsklubber, som allerede har kvalificeret sig eller havde muligheden for at kvalificere sig til et DM, samt kredsene er blevet spurgt til deres præferencer, som har dannet grundlaget for beslutningen. 

Med en aflysning af Ungdoms DM’erne ønsker Volleyball Danmark at give klubberne mulighed for at prioritere forberedelserne til den kommende indendørs sæsonstart, som vi forhåbentlig kan begynde på i august, og dermed sætte fokus på fremadrettet udvikling frem for en ”uafklaret” sæson med potentielle ”gamle” holdkonstellationer. Samtidig kan det forventes, at september måned efter en forhåbentlig genåbning af Danmark vil blive fyldt godt op med diverse udsatte arrangementer – både indenfor volleyball men også ift. skole, private arrangementer, mm. 

Volleyball Danmarks bestyrelse har sammen med aflysningen af denne sæsons ungdoms DM’er valgt at gennemføre en 1-årig forsøgsordning med nye aldersgrænser for U-DM’erne gældende fra august 2020. De nye aldersgrænser bliver: U15, U17, U19 og U22.

De nye aldersgrænser skal hjælpe de nuværende hold, der havde kvalificeret sig eller havde muligheden for at kvalificere sig til et U-DM i sæson 19/20, da de således får et år mere at kunne spille sammen i frem mod et U-DM i foråret 2021. 

En ændring i aldersgrænserne har gennem længere tid været drøftet i Volleyball Danmarks administration, hvorfor der i starten af 2020 blev sat en undersøgelse i gang ift. andre nordiske lande og andre sportsgrene, der ligner vores. De nye aldersgrænser er besluttet ud fra følgende: 

 • Konkurrencefokus reduceres for de yngste: I mange andre lande og sportsgrene fjerner man fokus på resultater for de yngste aldersgrupper, da det giver ro til at fokusere på udvikling. Ved at flytte aldersgrænsen for det første DM fra U14 til U15 får spillerne et ekstra år at modnes i før, der bliver fokuseret på præstation i højere grad. Det kan være med til at fastholde de yngre årgange, hvor den fysiske og mentale udvikling hos den enkelte spiller kan variere meget.
 • Mulighed for flere hold til kvalifikationerne fra efterskoleklubber: Ved at flytte aldersgrænsen til U17, kan efterskolehold bestå af elever i både 9. og 10. klasse. Det kan derfor blive attraktivt for efterskoler at etablere sig som klub og derved danne hold, der deltager i kvalifikationsturneringerne til DM. På den lange bane vil det give flere spillere og medlemmer.
 • Et ekstra år med ungdom: Ved at skubbe den øvre aldersgrænse til U22, får de mange unge spillere der allerede spiller senior, en forlænget mulighed for også at spille deres sport med og mod egen aldersgruppe. Det kan være en stor motivationskilde for de spillere, der ellers kun begår sig i seniorrækkerne.
Ved spørgsmål til de ændrede aldersgrænser kontaktes udviklingschef Christina Attrup Juhl på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Opdatering 24.04 – Udmelding fra CEV

CEV offentliggjorde den 23.04 en nyhed omkring planerne for at genoptage europæisk volleyball og beachvolley, som heriblandt påvirker Volleyball Danmarks landsholdsaktiviteter i både ungdom og senior. Få en kort opsummering over de beslutninger, der påvirker dansk aktivitet her:

Volleyball landsholdsaktiviteter:
Danmark deltager i år i EM-kvalifikationen med både herrelandsholdet og damelandsholdet. Disse kampe er planlagt til at skulle spilles mellem den 15. august og 06. september 2020, men vil muligvis blive flyttet afhængigt af de forskellige deltagerlandes situationer. Såfremt det ikke er muligt at afvikle kampene, vil de blive flyttet til tidsperioden 01.-17. januar 2021. Dette vil senest blive besluttet den 1. juli 2020.

Volleyball U-landsholdsaktiviteter:
Danmark har både et HU20 og DU19 landshold med i anden runde af EM-kvalifikationen, der skulle have været afviklet i april/maj. Denne runde bliver udsat til starten af august 2020, mens den tredje runde i turneringen udgår. Det vil således være de 7 puljevindere samt de bedste andenpladser (3 hold for pigerne, 4 hold for drengene), der går direkte videre til finalerunden, som fastholdes i slut august/start september. Deadline for aflysning af kvalifikationsturneringen er den 15. juni.

Danmark har ligeledes et DU17 landshold videre til anden runde af EM-kvalifikationen, der ligeledes skulle have været afviklet i april/maj. Denne kvalifikationsrunde er ligeledes udsat til starten af august 2020 og deadline for en evt. aflysning er også den 15. juni.

Beachvolley Continental Cup:
Det danske herrelandshold i beachvolley vandt deres pulje i første runde af OL-kvalifikationen Continental Cup, og skulle have spillet anden runde i maj 2020. Denne runde er med udsættelsen af OL også udsat til april/maj 2021, mens slutrunden vil blive afholdt i juni 2021.

Beachvolley U-landsholdsaktiviteter:
EM i beachvolley for de forskellige årgange vil blive flyttet til august/september 2020. Deadline for helt at aflyse disse mesterskaber er sat til den 15. juli 2020.

Pinsecamp aflyses – Sommercamp afventer
På grund af fortsatte restriktioner for indendørs sportsaktiviteter, har Volleyball Danmark desværre måttet aflyse den planlagte Pinsecamp i talentcenterregi.

Med hensyn til afvikling af sommercampen, afventer vi stadig udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og fra DIF i forhold til mulighederne. Hvis det bliver muligt at afvikle, vil sommercampen som udgangspunkt stadig ligge i Ikast fra søndag d. 28. juni til torsdag d. 2. juli. Kan det ikke lade sig gøre, vil vi arbejde på at afvikle campen i perioden d. 2-6. august.

Afviklingsformen vil under alle omstændigheder tage hensyn til retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Endvidere kan antallet af campdage for den enkelte deltager evt. blive justeret, ligesom der kan komme begrænsninger på deltagerantallet.


Landsholdsaktiviteter afventer
Volleyball Danmark afventer fortsat en udmelding fra det europæiske volleyballforbund, CEV, omkring turneringsaktiviteter for ungdomslandshold samt A-landshold i volleyball såvel som i beachvolley. Ift. afvikling af eventuelle landskampe på dansk jord afventer vi ligeledes opdaterede retningslinjer fra myndighederne omkring større arrangementer efter den 10. maj 2020.


Udvidelse af kompensationsordning til foreninger
Regeringen og folketinget har besluttet at udvide kompensationsordningen for arrangører. Det betyder, at foreninger kan søge om kompensation for tabt indkomst ved arrangementer for 350+ deltagere. Kompensationen kan søges med tilbagevirkende kraft fra den 6. marts frem til den 31. august og dækker over f.eks. aflyste turneringer. Læs hele nyheden fra DIF her.

Volleyball Danmark står til rådighed for sparring omkring en evt. ansøgning om kompensation fra medlemsklubber.


Hjemsendelser i administrationen
Volleyball Danmark har pr. 20 april hjemsendt en række medarbejde i administrationen grundet COVID-19 situationen.

COVID-19 har som bekendt medført, at vi først måttet aflyse turneringerne, det første beach-stævne er allerede udsat og et par andre flyttet, påske- og pinsecampen i talentcenterregi er aflyst, og nu senest også World Tour turneringen i Sønderborg. Det er fortsat usikkert om sommerens Pepsi MAX Beachvolley Tour kan gennemføres som planlagt, her afventer Volleyball Danmark fortsat retningslinjer fra myndighederne omkring større events for perioden efter den 10. maj 2020.

For at undgå afskedigelser, har vi derfor hjemsendt syv medarbejdere helt eller delvist. Vi vil løbende følge udviklingen og vurdere, om der skal justeres på antallet af hjemsendelser. Forbundets resterende medarbejdere, som ikke er hjemsendt, arbejder fortsat primært hjemmefra. Volleyball Danmarks administration vil fortsat være funktionsdygtig ift. forbundets generelle drift og svarer på henvendelser, der i denne tid med fordel kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

mandag, 20 april 2020 07:50

World Tour i Sønderborg aflyst

Danske beachvolley-entusiaster kommer til at vente lidt endnu på det første FIVB World Tour stævne i dansk sand. Grundet Covid-19 situationen har hovedarrangøren Idrætshøjskolen Sønderborg nemlig måtte træffe en hård men nødvendig beslutning om at aflyse den to-stjernede internationale turnering.

For blot halvanden måned siden kunne Volleyball Danmark sammen med Idrætshøjskolen Sønderborg glædeligt offentliggøre, at Danmark til august ville få sit første World Tour beachvolleystævne nogensinde. På ganske kort tid har Covid-19 situationen dog medført en række begrænsninger og udfordringer, som gør det umuligt for Idrætshøjskolen Sønderborg at gennemføre turneringen i år.

Jeg er ærgerlig på højskolens, Sønderborgs og Volleyball Danmarks vegne, at vi må aflyse årets World Tour turnering og flytte den til 2021. Men situationen taget i betragtning, er det det eneste rigtige at gøre,” udtaler forstander for Idrætshøjskolen Sønderborg, Michael Willemar.

”Vi er dog fast besluttet på at afholde et World Tour stævne i Sønderborg, så vi vender stærkt tilbage i 2021.” afslutter han.  

I Volleyball Danmark er man ligeledes ærgerlige over de begrænsninger, Covid-19 har skabt for blandt andet afviklingen af et World Tour stævne i Sønderborg.

”Vi har fuld forståelse for, at Idrætshøjskolen Sønderborg i denne situation har været nødt til at aflyse turneringen. Det er aldrig let at skulle arrangere et World Tour stævne for første gang, og disse særlige omstændigheder og begrænsninger gør opgaven umulig,” udtaler sportskonsulent i Volleyball Danmark, Peter Morsing.

”Vi er naturligvis kede af, at vi ikke skal se World Tour beachvolley i Sønderborg til sommer. Vi vil dog sammen med Idrætshøjskolen Sønderborg arbejde hårdt på at skabe et brag af et World Tour stævne i 2021.” afslutter han.

Grundet Covid-19 blev Danmarksturneringen i sæson 19/20 afsluttet før tid uden en endelig afklaring på op- og nedrykning. For at afgøre turneringsstrukturen for den kommende sæson, har Volleyball Danmark derfor været i tæt dialog med klubberne i landets 1. division, 2. division og Danmarksserien og har nu fået fordelt holdene til DT-sæson 20/21. 

Helt konkret har turneringsudvalget været i kontakt med alle hold i 1. division, 2. division og Danmarksserien, der ud fra deres placering ved turneringens bratte afslutning havde en matematisk mulighed for op- eller nedrykning. I alt er over 90 hold blevet spurgt om deres ønsker, hvilket naturligvis har skabt en ekstraordinær situation for turneringsplanlægningen.

Ud fra klubbernes svar, har turneringsudvalget nu fastsat en særlig turneringsstruktur for 20/21 med henblik på at skabe en så hensigtsmæssig rækkesammensætning som mulig, der blandt andet tager højde for, at klubber kan spille med flere hold på hhv. hjemme- og udebane i de samme runder samt giver fordele for dommerpåsætning og tjanser. Se fordelingen af hold og rækker nedenfor.

Arbejdet med turneringsopstart og rundeskemaer afventer myndighedernes retningslinjer for aktiviteter efter august måned.

DT 2021

Den årlige opgørelse af medlemstal fra DIF er netop offentliggjort, og efter to års tilbagegang er der for 2019 fremgang i antal medlemmer for Volleyball Danmark. Få et indblik i tallene her.

I 2019 var der 15640 medlemmer i Volleyball Danmark. Det er 564 medlemmer mere end i 2018, og for første gang i de seneste 6 år er tallet oversteget de 15600 medlemmer.

”Det er fantastisk, at vi i 2019 ser en betydelig medlemsvækst. Alle vores klubber i hele landet arbejdet hårdt for at skabe de bedste forudsætninger for volleyballspillere, og denne fremgang er jo en kæmpe anerkendelse af deres indsats,” udtaler udviklingschef for Volleyball Danmark, Christina Attrup Juhl.

”Det gør mig især ekstra glad, at vi ser en fremgang blandt børn og unge, da det jo er disse målgrupper, der forhåbentlig kan være med til at bære volleyball videre i mange år i fremtiden. Især aldersgruppen 13-18 år er gået frem, hvor vi i 2018 faktisk havde et frafald, så der er blevet arbejdet målrettet i klubberne, og det er fantastisk,” tilføjer hun.

”Derudover varmer det også at se, at vores projekter bærer frugt og kan være med til at skabe en forskel i klubberne. De aldersgrupper, vi har arbejdet målrettet med igennem Bevæg dig for Livet og Gymnasieprojektet, udgør en stor del af vores medlemsvækst. Det bekræfter os i, at vi med målrettede indsatser kan nå igennem til specifikke målgrupper,” forklarer Christina Attrup Juhl.

Den gode udvikling skal fortsættes 
Mens det stigende medlemstal i høj grad varmer i en tid, hvor Covid-19 har lukket alle aktiviteter ned i hallen og i sandet, skal der dog stadig arbejdes hårdt for at sikre en fortsat positiv udvikling i medlemstallene.

”Selvom vi ser positive tal, er der bestemt ingen grund til at hvile på laurbærrene. Der er et stort potentiale for at tiltrække flere medlemmer til vores sport, men især også at fastholde de eksisterende - og set i lyset af Covid-19 bliver disse opgaver nok ikke nemmere for klubberne,” forklarer Christina Attrup Juhl.

”Hvis vi skal sikre os, at endnu flere bliver en del af vores volleyballfamilie, skal vi allerede fra i dag arbejde på at skabe en varm velkomst til nye ansigter, men også en fantastisk ”velkommen tilbage” til vores eksisterende medlemmer. Så har vi de bedste forudsætninger for at fortsætte den positive fremgang, når vi engang må mødes igen.” afslutter hun.

Dyk ned i Volleyball Danmarks medlemstal lige her.

Medlemstal 2019

Covid-19 har betydet en suspendering - og i de fleste tilfælde aflysning - af de forskellige nationale og internationale turneringer rundt omkring i verden, hvorfor sæsonen for en række danske spillere i udlandet naturligvis også er blevet påvirket. Vi har fulgt op på situationen hos de danske spillere i udlandet og spurgt ind til den kommende sæson. Få det fulde overblik her:

Danske spillere i Europa

Axel Jacobsen: Panathinaikos, Grækenland
Axel Jacobsen spiller sin anden sæson i Panathinaikos, der pt. ligger nummer tre i den bedste græske liga, som indtil videre er udsat indtil den 30. april, hvor det skal afgøres om og hvordan sæsonen kan afsluttes. Panathinaikos vandt tidligere på sæsonen den græske ’League Cup’ i en hæsblæsende finaleserie, der endte med 15-13 til Axel og co. i et Golden set. Axel blev kåret som turneringens MVP.

Axel om situationen: Min plan er at blive her og spille turneringen færdig, såfremt de ikke aflyser den. Her i Grækenland er situationen (endnu) ikke så slem som i andre europæiske lande, så forbundet ser stadig en mulighed for at spille turneringen. Derefter vil jeg se hele situationen an og derudfra vurdere, om det er bedst at blive i Grækenland eller rejse hjem til min familie i enten Argentina eller Danmark. Denne sæson har – både på et personligt plan og for klubben – været endnu bedre end den sidste, så jeg vil tro at der er en gensidig interesse for at forlænge med endnu en sæson. Men det må vi se på, alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Josefine Fjendbo Lyholm: SG Prinz Brunnenbau, Østrig
Josefine Fjendbo Lyholm spillede for det østrigske hold Brunnenbau i landets øverste liga, hvor de lå nummer otte i grundspillet.

Josefine om situationenDet startede med, at der kun måtte komme max 100 tilskuere til vores kampe. Herefter fik ville kampe blive afviklet uden tilskuere og senere samme uge fik vi så at vide, at hele turneringen var blevet aflyst. Nu er jeg tilbage i Danmark, hvor jeg skal til at finde ud af hvad, der skal ske i mit næste sabbatår. Jeg har en ambition om at komme til at spille Volleyliga indendørs næste sæson, hvis jeg kan få styr på mit springerknæ i denne pausetid. Derudover vil jeg også gerne ud og lege lidt i sandet til sommer, såfremt mit knæ tillader det.

Nikolai Hjorth: Volley Amriswill, Schweiz
Nikolaj Hjorth spillede sin første sæson som professionel i schweiziske Amriswill, der på overbevisende manér vandt grundspillet i den bedste schweiziske liga, og havde spillet sig i semifinalen før turneringen blev aflyst uden placeringsafgørelse. Derudover har Nikolaj og co. spillet med i CEV Cup’en, hvor de røg ud i 1/16-finalen til det franske hold Ajaccio.

Nikolaj om situationen: Lige nu er jeg hjemme og bruger min tid på at studere og holde mig i form så godt som muligt med henblik på landsholdsaktiviteter. Jeg ved endnu ikke så meget om, hvad jeg skal næste sæson. Men jeg skal helt sikkert spille volleyball, og jeg er allerede så småt gået i gang med at finde ud af hvor, det skal være.

Oskar Kjerstein Madsen: Spacer’s de Toulouse, Frankrig
I Frankrig har Oskar Kjerstein Madsen spillet sin første sæson som professionel for Toulouse, der er i den bedste franske liga, hvor de lå nummer otte inden sæsonen blev afsluttet og annulleret. Tolouse havde klaret sig exceptionelt godt i den franske pokalturnering, Coupe de France, hvor de havde spillet sig i Final4 efter en intens kvartfinalesejr i fem sæt over Montpellier, der lå nummer to i ligaen.

Oskar om situationen: Hele corona-krisen tog hårdt på holdet og klubben, da vi skulle have afholdt og spillet final4. Det er en underlig måde at afslutte min første sæson som udenlandsprofessionel. Men klubben henvendte sig til mig et par uger inden, vi skulle have spillet final4 og tilbød mig en 2-årig kontrakt, som jeg skrev under på i sidste uge. Planen for de næste to sæsoner er dermed tilrettelagt. Lige nu handler det om at komme ud af den her tid med den bedst mulige form, så jeg kan blive klar til landsholdssæsonen og derefter sæsonen i Toulouse, hvor jeg håber, at jeg kan få lov at starte og spille mere inde end jeg har gjort i år. Det er målet!

Paulina Houggard-Jensen: M. O. Mougins Volleyball, Frankrig
Paulina afsluttede i september sin fjerde og sidste sæson for Colorado State University, og startede herefter på sin første professionelle sæson i den franske klub Mougins i januar i år. Klubben endte som næstsidst i den bedste franske liga, men vandt dog flere kampe efter Paulinas ankomst, inden turneringen blev sat på pause uden yderligere beslutninger omkring aflysning og placeringer.

Paulina om situationen: Min klub håber selvfølgelig på, at de bare nulstiller ligaen, så de har en chance igen næste år og ikke bliver rykket ned, men intet er afgjort endnu. Jeg er tilbage i Danmark nu, hvor jeg styrketræner og genoptræner så godt, jeg kan. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan finde en kontrakt i en god liga igen efter sommeren, da det var rigtig sjovt at spille i Frankrig. Min drøm er nok at spille med i Champions League næste sæson, det kunne være rigtig sjovt at prøve! Jeg er ret åben overfor hvilken liga, jeg skal spille i – måske den franske liga igen for et bedre hold, men jeg har også altid kunnet tænke mig at spille i Tyskland, så det kunne også være sjovt.

Rasmus Breuning: Volleybalclub Greenyard Maaseik, Belgien
Rasmus Breuning var i denne sæson rykket til Greenyard Maaseik i den bedste belgiske liga, EuroMillions League, hvor de endte på en tredjeplads i grundspillet og var i gang med slutspillet, før turneringen blev aflyst uden placeringsfordeling. Breuning og co. har tidligere på sæsonen haft et fantastisk flot forløb i CEV Champions League, hvor de blev 2’ere i deres ellers meget svære pulje og forblev ubesejret på hjemmebane. Placeringen var dog ikke nok til at avancere i turneringen, men Maaseik har fået en billet til turneringen næste sæson igen.

Rasmus om situationen: Alting ting gik ret stærkt fra den ene dag, hvor vi havde en god træning til næste dag, hvor vi alle bliver sendt hjem. Da jeg stadig regner med, at jeg er i Maaseik næste år, holder jeg mig selvfølgelig i gang her over sommeren.

Trine Noer Kjelstrup: Vasas Obuda, Ungarn
I Ungarn har Trine Noer Kjelstrup haft en af sine hidtil bedste sæsoner, hvor hun ikke blot har gjort sig bemærket i den ungarske liga men i høj grad også på den internationale scene. Trine og Vasas Obuda spillede sig nemlig fra kvalifikationen til puljespillet i CEV Champions League. Selvom de ikke gik videre fra puljespillet, fik det ungarske hold i den grad vist hvad de kunne, bl.a. ved at spille en yderst tæt fem-sætter mod puljevinderen og et af verdens bedste hold, Imoco Volley CONEGLIANO, endda på udebane. I Ungarn nåede Vasas Obuda at vinde den ungarske pokalturnering, og lå 3’er i ligaen før denne først blev suspenderet og senere aflyst. Da grundspillet ikke blev færdiggjort, har det ungarske forbund ikke uddelt placeringer. Dog ville Vasas som minimum have nået en semifinale.

Trine om situationen: Fra da min klub besluttede, at jeg grundet nedlukningen i Danmark godt kunne rejse hjem, gik det meget hurtigt, og under 24 timer efter var jeg på vej i lufthavnen. Det er jeg utroligt glad for, at jeg nåede. Jeg har stadig udenlandske holdkammerater fra denne sæson og forrige som ikke har kunne rejse hjem til deres hjemland og familier. Lige nu går tiden med hjemmetræning, løbeture, gåture, madlavning, læsning, småprojekter og restitution. Mine planer for fremtiden er noget uvisse. Det afhænger rigtig meget af, hvor længe coronakrisen kommer til at vare, og hvordan europæisk volley kommer til at se ud derefter. Jeg er afventende pt., og håber på det bedste.

Danske spillere i USA 
I USA er der pt. tre danske herrespillere i den amerikanske college-volleyball turnering (NCAA), som den 12. marts blev suspenderet og derefter aflyst uden en placeringsfordeling. Der er ligeledes en gruppe danske damespillere i USA, der dog nåede at afvikle deres turneringer i efteråret – læs mere om dem her.

Simon Øster Ellegard Andersen: California State University, Long Beach
Simon var i gang med sin tredje sæson i den amerikanske college-volleyball turnering for Long Beach, der lå som nummer fire over de top15 bedst rangerede hold, før turneringen blev aflyst.

Simon om situationen: Jeg forbereder mig på min sidste sæson i USA. Man må være lidt opfindsom med at finde måder at blive bedre på i denne tid. Alt går dog godt taget i betragtning af situationen. Jeg forventer vi får et rigtig godt hold næste år og vi kan kæmpe med i toppen om mesterskabet.

Mads Kyed Jensen: University of California, Los Angeles (UCLA)
Mads Kyed Jensen havde taget hul på sin første sæson i den amerikanske college-turnering for UCLA, der lå som nummer ni over de top15 bedst rangerede hold, før turneringen blev aflyst.

Mads om situationen: Da alle mine studier blev gjort online, blev jeg hurtigt klar over, at det bedste for mig var at tage hjem så hurtigt som muligt. Så lige nu er jeg i Danmark og passer mine studier online, er sammen med min familie, og sørger for at lave min fysiske træning. Vores forberedelser til næste sæson er allerede i gang, og jeg og holdet går efter at kæmpe om mesterskabet til næste år.

Jens Feldthus: New Jersey Institute of Technology (NJIT), New Jersey
Jens er i gang med sin anden sæson i den amerikanske college-turnering for NJIT, som har været en af skolens bedste i mange år. NJIT lå på en delt 3. plads i deres conference, hvilket sandsynligvis ville have ført til skolens første conference playoffs i 28 år. Jens fik efter aflysningen en ’honorable mention’ i all-conference prisuddelingen for deres conference.

Jens om situationen: Nu er jeg hjemme i Danmark igen og holder mig i form med hjemmetræning. Desuden er jeg i kontakt med mit coaching staff som supplerer mig med træningsplaner og andre udfordringer. Man føler sig selvfølgelig snydt efter at have fået en rigtig god sæson aflyst, så jeg ser frem til at kunne komme tilbage næste år og bygge videre på den vinderkultur, vi skabte i år. Jeg har stadig to år tilbage til at spille i NCAA. Det er dog blevet besluttet af NCAA, at der bliver mulighed for at få et ekstra års berettigelse til at spille pga. covid-19. Hvordan det kommer til at se ud ved man ikke helt endnu, men tankerne om at blive i USA et ekstra år og udnytte alle de ressourcer, der er til rådighed på skolen, er helt sikkert til stede.
Andrzej Grabowski var knap nok kommet til Danmark, før han fik taget et basisdommerkursus og gik i gang med at dømme kampe – til stor glæde for både sin klub, kredsen og Volleyball Danmark. Læs mere om månedens dommer lige her, og husk at give Andrzej et ekstra klap på skulderen, næste gang du ser ham i hallen.

49606171111 56ab6eabc8 oNavn: Andrzej Grabowski
Alder: 23 år
Beskæftigelse: Software udvikler
By/klub: Hellerup/ DTU Volley

Dommerhistorie
Jeg dømte min første kamp i Polen helt tilbage i 2011, hvor jeg også havde tjansen med pointtavlen ret ofte. Efter jeg flyttede til Danmark i januar 2019, tog jeg et basisdommerkursus i marts og har dømt kampe i Danmark lige siden. Jeg har endda haft fornøjelsen af at dømme SVBKs pokalfinale som en af mine første kampe i Danmark.

Dommertype
Jeg tror, at jeg er lidt for tidligt i min karriere til at kunne identificere mig med en specifik dommertype, men jeg går meget op i at overholde reglerne så stringent som muligt. Når jeg er førstedommer, har jeg stor tillid til andendommeren. At blive bekræftet i dine egne beslutninger, gør det nemmere at dømme kampen, alene fordi du føler opbakningen fra personen på den anden side a banen. Derfor prøver jeg også at være så behjælpelig som muligt, når jeg er andendommer, så jeg ikke bare gemmer mig i baggrunden.

Den gode kamp
En god kamp for mig er, når du kan se at begge hold faktisk gør deres allerbedste for at vinde. Så har man som dommer den bedste plads at observere fra – dén vinkel kan du ikke rigtigt få som almindelig tilskuer eller TV. Og så er det meget tilfredsstillende, når du ser spillerne have det sjovt og de til sidst giver dig hånden og takker dig for kampen.

Derfor er det spændende
Den selvtillid man får ved at være dommer, er meget signifikant og brugbar. Du lærer at tage beslutninger under pres – både fra et tidsaspekt men også fra spillerne. Det at være dommer giver mig også muligheden for at opleve volleyball på et højere niveau, end jeg nogensinde selv kommer til at spille.

Den bedste oplevelse
Jeg havde fornøjelsen af at dømme SVBKs Pokalfinale i 2019. Jeg synes det er vigtigt, at man som dommer ikke er bange for at dømme svære kampe på et højere niveau, da det giver muligheden for at udvikle ens dommeregenskaber meget hurtigere – især når du har mulighed for at samarbejde med en erfaren DT-dommer. Det er også grunden til, at jeg altid takker ja til at dømme som andendommer i divisionerne, når Volleyball Danmark har behov for det. Det er en fantastisk mulighed for at udvikle mig og nyde volleyball.

Vi takker Andrzej for hans indsats som dommer!

Månedens dommer er en dommer, som har gjort sig særligt bemærket i sin klub eller til kampe, og som fortjener et ekstra klap på skulderen. Titlen som ’Månedens Dommer’ kan gå til alle slags dommere uanset hvor mange års erfaring, personen har, og på hvilke niveauer og i hvilke aldersgrupper han/hun dømmer – vi er glade for alles indsats og dedikation til sporten. Kender du en oplagt kandidat til ’Månedens Dommer’ er du velkommen til at sende din indstilling til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

_
____________________________
Enligsh version 

Andrzej Grabowski had barely arrived in Denmark before he obtained his basic referee license, and he has since then been a huge help to his club, SVBK and Volleyball Danmark. Read more about Referee of the Month and remember to give Andrzej an extra pat on the shoulder the next time you see him.

Name: Andrzej Grabowski
Age: 23 år
Occupation: Software udvikler
Town/Club: Hellerup/ DTU Volley

Referee history:
I refereed my first matches in Poland way back in 2011 and performed the scorekeeper’s duties quite often. Having moved to Denmark in January 2019, I obtained my basic referee license in March and have been refereeing in Denmark since then. I even had the pleasure to referee the SVBK cup finals as one of my first games in Denmark.

Referee type:
I believe that it’s a bit too early in my refereeing career to describe what type of referee I am, but I am fond of following the rules as strictly as possible. When I’m the 1st referee, I tend to put a lot of trust in the 2nd referee as well. Getting reassured about your own decisions makes it easier to officiate the game, just because you feel the support of the person on the other side of the court. Conversely, if I’m the 2nd referee I try to be as helpful to the 1st referee as possible, not hiding behind the pole.

A good game:
A good game is when you actually see the teams doing their best to win and there you are in the best spot to observe the action. You can’t really get that vibe as a live spectator or on TV. And it is immensely satisfying when you see the teams having fun and then at the end shaking your hand to thank you for the game.

Lessons learned:
It’s probably not only me, but the self-confidence you gain by being a referee is significant. Also, you learn to make decisions under pressure, both time and from the players. Refereeing also gave me the ability to experience high-level volleyball, even though I’d never have been able to play on such a good level as the games are.

Your best experience:
I had the pleasure to referee the SVBK cup finals in 2019. I believe it is very important for a referee not to be scared of refereeing difficult and high-level matches, since it allows one for very rapid improvement of their refereeing skills, especially in situations where you have the possibility to cooperate with an experienced DT-dommer. This is also why I always answer Volleyball Denmark’s call when a 2nd referee is required for a division game, as this is a valuable occasion to improve and enjoy volleyball.

We thank Andrzej for his dedication as a referee in Volleyball Danmark.
Volleyball er og bliver en attraktiv sport for landets skoleidrætsturneringer. Trods en aflysning af det afgørende DM grundet Covid-19 har skolevolley nemlig vist sig at være mere populært end nogensinde før.

Med en nedlukning af landets skoler og fælles aktiviteter har den aktuelle Covid-19 situation, ligesom så mange andre aktiviteter, betydet en aflysning af DM i skolevolley, der skulle have være afholdt fra den 25.-27. marts. Men selvom den vante afslutning med et landsdækkende DM ikke bliver aktuel i år, kan vi stadig fejre en stor succes for volleyballsporten.

Hele 381 drengehold og 296 pigehold har nemlig været aktive i skolevolleyturneringens indledende stævner, der bliver afviklet for 9. klasser i hele landet af Dansk Skoleidræts Kredse – en fremgang på 55 hold fra sidst år og dermed endnu en deltagerrekord for volleyball som skoleidræt.

”Volleyball er blevet den mest populære ”etablerede” sportsgren i Dansk Skoleidræt, og overgår de andre sportsgrene som fodbold og håndbold med flere hundrede hold i de indledende kredsturneringer. Deltagerrekorden i år bygger ovenpå en generel stor fremgang de sidste fem år, og det er fantastisk at se, at så mange elever får kendskab til vores sport gennem skolen,” udtaler Randi Fechtenburg, sportskonsulent i Volleyball Danmark.

”Skolerne, lærerne og eleverne er gode til at tage volleyball til sig – måske fordi de allerede kender sporten fra de mange kids- og teenstævner, der er blevet afviklet i skolerne gennem det sidste årti. Den interesse skal vi blive ved med at understøtte og udvikle,” fortsætter hun.

”Fremadrettet handler det også om at få knækket koden, så de unge også får lyst til at spille volleyball ude i foreningslivet. Vi skal have klubberne tættere på skolerne, også i de ældre alderstrin, så vi - næsten bogstaveligt talt - kan tage de unge i hånden hele vejen med ned til hallen til deres første træning i klubben.” afslutter Randi Fechtenburg.
Som opfølgning på Statsministeriets pressemøde mandag den 23. marts, henstiller Volleyball Danmark til, at alle klubber fortsat følger myndighedernes forbud og anbefalinger nøje og aflyser alle klub- og holdaktiviteter i og uden for klubmiljøet foreløbigt til og med den 13. april.

Volleyball Danmark følger udviklingen tæt og vil informere klubber, såfremt der sker ændringer.
Side 1 ud af 24
Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.