SFO-klub

I en længere skoledag hvor SFO er mere med i undervisningen, vil det give god mening at lave eller videreføre et forløb med Kidsvolley, som understøtter det der arbejdes med i skoledelen. Et forløb, hvor der arbejdes med boldbasis eller småspil og lege i idrætsundervisningen vil Kidsvolley være oplagt som understøttende undervisning.

Så tag på besøg i SFO'en eller i klubben hvor I bl.a. kan: