Projektopgave

Denne aktivitet kræver, at I informerer læreren om at denne mulighed eksisterer. Så lav evt. et opslag og print som kan lægges i lærernes dueslag eller sendes via intra eller lign.

Hvis nogle af skolens ældste elever skriver projektopgave, der handler om idræt – foreningskultur – foreningsliv, kan jeres klub være med til at støtte op omkring denne opgave. I kan tilbyde de store elever at komme på besøg i jeres forening. Emner I kan tage op kan være:

Spørgsmål eller diskussions punkter til en projektopgave, der handeler om foreningskultur/liv.

Organisation:

Debat/diskussions emner: