Hjemmesidebanner
Claus Bøllingtoft

Claus Bøllingtoft

onsdag, 19 november 2014 14:32

Ny DT-turneringsstruktur

Ny turneringsstruktur for Danmarksturneringen fra næste sæson

Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har besluttet at ændre turneringsstrukturen i Danmarksturneringen

De tilrettede propositioner sendes ud inden den 1. december 2014. Heraf fremgår regler for op- og nedrykning mellem den nuværende sæson 2014-15 og sæson 2015-16. Ved juletid vil vi offentliggøre en oversigt over hvordan rækkerne kan komme til at se ud i forhold til den aktuelle stilling.

De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende struktur kan opsummeres således:
·         Der bliver 2 landsdækkende rækker: VolleyLigaen og 1. division.
·         Det betyder at færre hold vil være underlagt krav til ITC mv., som er gældende i de 2 øverste rækker.
·         Antal 2. divisioner reduceres fra tre til to, og der oprettes to 3. divisioner.
·         2. og 3. divisionerne deles ved Storebælt.

Baggrund
På bagrund af kommentarer fra mange klubber igennem de sidste år, har der været 3 overordnede ønsker til en ny turneringsstruktur:
·         At der bliver så mange jævnbyrdige kampe som muligt
·         At der tages hensyn til økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt
·         Evt. 2. hold skal kunne få de rette udfordringer svarende til deres niveau

I forbindelse med vedtagelse af propositionerne er det indskrevet at der ”I efteråret 2014, foretages der en høring om den fremtidige struktur i Danmarksturneringen. Såfremt der ændres i turneringsstrukturen kan der ske ændringer i op- og nedrykningsregler...” samt: ”Dette forventes afklaret senest 15. november 2014, og et eventuel revideret reglement vil være godkendt senest 1. december 2014.”

Proces
Den 29. august 2014 blev udsendt et spørgeskema til alle DT-klubber for at få input til og kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag. Ud fra de indkomne svar vedtog bestyrelsen en ny model for DT, som blev sendt i høring.

Høringsmateriale blev sendt til kredse og klubmedlemmer og lagt på som nyhed på volleyball.dk den 26. september 2014. Fristen for høringssvar var den 25. oktober 2014.

Overordnet konklusion
Vi stillede 13 konkrete spørgsmål i form af udsagn, som man skulle erklære sig enig, delvis enig, eller uenig i. Der var desuden et felt til kommentarer vedrørende hvert enkelt spørgsmål/udsagn.

Der er generel enighed. Svarene peger entydigt for det fremlagte forslag. Så selv om der er få svar, mener vi det er et klart ”ja” til den foreslåede turneringsstruktur. At der ikke er mere end 8 der har svaret, tolker vi som, at de mange klubber der ikke har svaret er enige i det fremlagte. Ingen kredse har haft kommentarer.

Øvrigt materiale

·         Det udsendte høringsmateriale
·         Sammenskrivning af høringssvar i anonymiseret form
fredag, 26 september 2014 18:55

Høring om turneringsstruktur for DT

Til DVBF's medlemsklubber og kredse.

DVBF's bestyrelse har besluttet, at der skal ses på turneringsstrukturen i Danmarksturneringen med henblik på eventuelle ændringer. Dette skal ifølge DVBF's vedtægter ske efter høring blandt DVBF's medlemmer.

I forbindelse med vedtagelse af propositionerne er det beskrevet således:
"I efteråret 2014, foretages der en høring om den fremtidige struktur i Danmarksturneringen. Såfremt der ændres i turneringsstrukturen kan der ske ændringer i op- og nedrykningsregler herunder kvalifikation til VolleyLigaen. Afsnittene der er markeret med lilla er kun gældende, hvis der ikke foretages ændringer i turneringsstrukturen. Dette forventes afklaret senest 15. november 2014, og et eventuel revideret reglement vil være godkendt senest 1. december 2014."

På bagrund af kommentarer fra mange klubber igennem de sidste år, har der været 3 overordnede ønsker til en ny turneringsstruktur:
·         At der bliver så mange jævnbyrdige kampe som muligt
·         At der tages hensyn til økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt
·         Evt. 2. hold skal kunne få de rette udfordringer svarende til deres niveau

Bestyrelsen har vedtaget at sende nedenstående forslag til turneringsstruktur i høring.

Det skal understreges, at høringen alene går på turneringsstrukturen.

Det skal også understreges, at der ikke i denne forbindelse tages stilling til evt. særlige krav til VolleyLigaen.

De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende struktur kan opsummeres således:
·         Der bliver 2 landsdækkende rækker: VolleyLigaen og 1. division.
·         Færre hold (i VL og 1. div.) vil være underlagt krav til ITC mv.
·         Antal 2. divisioner reduceres fra tre til to, og der oprettes to 3. divisioner
·         2. og 3. divisionerne deles ved Storebælt

For uddybning af den foreslåede model henvises til dette notat, der indeholder: turneringsstrukturen i skemaform, illustration af grundmodellen, baggrund for den foreslåede model, og kort resume af svar på spørgeskema udsendt til DT-klubberne.

Klubber og kredse bedes tage stilling til om man er enige i den foreslåede grundmodel. Uddybende svar kan gives ved brug af dette regneark, hvor der tages stilling til de opstillede begrundelse der ligger bag forslaget. Vi beder om kun et svar pr. klub.

Høringsmateriale er sendt pr. mail den 26. september 2014 til kredse og klubmedlemmer.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 25. oktober 2014 og høringssvar skal indsendes med E-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – med DT-høring i emnefeltet.
onsdag, 28 maj 2014 11:43

Lukkedag på kontoret

DVBF's sekretariat holder lukket fredag den 30. maj i forlængelse af Kristi Himmelfartsdag.
Vores mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er åben som vanligt. I hastesager kan ringes til 28 51 78 06.
torsdag, 15 maj 2014 14:12

DVBF repræsentantskabsmøde 2014

Husk at årets repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00 i Antvorskovhallen i Slagelse.

Mødemateriale, inklusive årsrapport for 2013 er oploadet her>>

Hvis en klub er repræsenteret ved en anden person end formanden, skal der indsendes eller medbringes en fuldmagt, som findes med det øvrige mødemateriale.

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 21. maj kl. 12.00. Tilmelding foregår pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
fredag, 02 maj 2014 13:41

Repræsentantskabsmøde 2014

Mødemateriale, inklusive årsrapport for 2013 er oploadet. find materialet her>>

Mødet afholdes lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00 i Antvorskovhallen i Slagelse.

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 21. maj kl. 12.00. Tilmelding foregår pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
onsdag, 23 april 2014 07:53

DVBF 60 år

Dansk Volleyball Forbund blev stiftet for 60 år siden (den 4. april 1954), og det skal fejres.
Der afholdes jubilæumsreception i Antvorskovhallen i Slagelse lørdag den 24. maj 2014, kl. 16.
Vi håber at se mange volleyballvenner denne dag - også "de gamle kæmper".

Og der sker mere denne dag.
Danmarks herrelandshold spiller EM kvalifikationskamp kl. 17.30.
Årets repræsentantskabsmøde afholdes også samme sted fra kl. 11.

Der kommer mere information her på siden.
torsdag, 23 januar 2014 13:55

Repræsentantskabsmøde 2014

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund lørdag den 24. maj 2014 i Slagelse.

Mødet indledes kl. 11.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.
Adressen for mødets afholdelse oplyses senere her på siden.

Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være DVBF i hænde senest fredag den 18. april 2014.
Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest tre uger før mødets afholdelse.

Vi kan oplyse, at der i samme weekend afholdes EM-kvalifikationspulje for herrer i Slagelse.


Med venlig hilsen
Dansk Volleyball Forbund

Erik Jacobsen        /        Claus Bøllingtoft
Formand                        Sekretariatschef
torsdag, 02 januar 2014 15:52

Pokalfestival

Husk at sidste frist for tilmelding af hold er mandag den 6. januar 2014.
http://pokalfestival.volleyball.dk/
søndag, 29 december 2013 17:53

Pokalfinaler

Holdene er fundet til de 4 finaler, der afvikles lørdag den 18. januar 2014 i Odense.

Landspokalfinalerne spilles i Odense Idrætshal
  • kl. 18.30: Herrefinale. B Marienlyst - Gentofte Volley 
  • kl. 20.00: Damefinale. Holte IF Volley - Frederiksberg Volley 

Entrebilletter kan købes ved indgangen. Der er gratis entre for alle deltagere i Pokalfestivalen. 

Billetpriser:
75 kr. for voksne
25 kr. for børn.

Grupper kan reservere plads hos Kaj Jeppesen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

DVBF Cup finalerne spilles i Dalumhallen. 

  • kl. 13.00: Herrefinale. ASV Århus - Grøndal EV 
  • kl. 15.00: Damefinale. Fortuna Odense 2 - Frederiksberg Volley 2 
Husk også at tilmelde hold til Pokalfestivalen den 18. og 19. januar.
http://pokalfestival.volleyball.dk/
fredag, 20 december 2013 18:04

Juleferie

DVBF's kontor holder lukket i juleferien. Fra den 20. december 2013 til og med den 1. januar 2014.

Ved hastende sager kan vi kontaktes på mobiltelefon eller mail, se oplysninger under Forbundet/Administrationen.

Vi ønsker alle i Volleyball Danmark en rigtig god jul og et godt nytår.
Tak for indsatsen i 2013!
Side 4 ud af 6
Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.