Hjemmesidebanner
Claus Bøllingtoft

Claus Bøllingtoft

tirsdag, 19 januar 2016 13:13

DVBF repræsentantskabsmøde 2016

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund lørdag den 21. maj 2016 på Hotel Scandic i Kolding.

Mødet indledes kl. 10.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.

Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være DVBF i hænde senest lørdag den 16. april 2016.
Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest tre uger før mødets afholdelse på www.volleyball.dkMed venlig hilsen
Dansk Volleyball Forbund

Erik Jacobsen        /        Claus Bøllingtoft
Formand                        Sekretariatschef
onsdag, 23 december 2015 10:26

Juleferie

DVBF ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Kontoret holder lukket i juleferien.
Vi er klar igen mandag den 4. januar 2016.
Ved hastesager kan vi kontaktes på mail eller mobiltelefon, se oplysninger under Forbundet/Administrationen.

Referat fra årets repræsentantskabsmøde er offentliggjort.

Repræsentantskabet vedtog DVBF's nye strategi med retningsmål og forbedringsstrategi for de forskellige områder.

Begge dele kan ses på volleyball.dk

fredag, 12 juni 2015 14:36

Repræsentantskabsmøde 2015

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Kolding lørdag den 6. juni 2015 med 43 deltagere, hvoraf 31 stemmeberettigede.
Repræsentantskabet bakkede op om bestyrelsens forslag til fremtidige strategier, med enkelte tilrettelser foreslået af Fyns Volleyball Kreds.
Der var genvalg til formanden Erik Jacobsen og bestyrelsesmedlemmerne Hans-Ole Nielsen, Anne Mette Lykkeberg og Lydia Jørgensen.
Strategier og referat vil blive offentliggjort på volleyball.dk.
fredag, 15 maj 2015 13:56

Repræsentantskabsmøde 2015

Mødemateriale, inklusive årsrapport for 2014 er oploadet. Find materialet her>>

Mødet afholdes lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 på Hotel Scandic i Kolding.

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 3. juni kl. 12.00. Tilmelding foregår pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
torsdag, 14 maj 2015 10:42

Lukkedag på kontoret

DVBF's sekretariat holder lukket fredag den 15. maj i forlængelse af Kristi Himmelfartsdag.
Vores mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er åben som vanligt. I hastesager kan ringes til 28 51 78 06.
torsdag, 05 februar 2015 13:13

DVBF repræsentantskabsmøde 2015

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund lørdag den 6. juni 2015 på Hotel Scandic i Kolding.

Mødet indledes kl. 10.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.

Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være DVBF i hænde senest lørdag den 2. maj 2015.
Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest tre uger før mødets afholdelse på www.volleyball.dkMed venlig hilsen
Dansk Volleyball Forbund

Erik Jacobsen        /        Claus Bøllingtoft
Formand                        Sekretariatschef
tirsdag, 23 december 2014 08:33

Juleferie

DVBF ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Kontoret holder lukket i juleferien.
Vi er klar igen mandag den 5. januar.
Ved hastesager kan vi kontaktes på mail eller mobiltelefon, se oplysninger under Forbundet/Administrationen.
onsdag, 19 november 2014 14:32

Ny DT-turneringsstruktur

Ny turneringsstruktur for Danmarksturneringen fra næste sæson

Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har besluttet at ændre turneringsstrukturen i Danmarksturneringen

De tilrettede propositioner sendes ud inden den 1. december 2014. Heraf fremgår regler for op- og nedrykning mellem den nuværende sæson 2014-15 og sæson 2015-16. Ved juletid vil vi offentliggøre en oversigt over hvordan rækkerne kan komme til at se ud i forhold til den aktuelle stilling.

De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende struktur kan opsummeres således:
·         Der bliver 2 landsdækkende rækker: VolleyLigaen og 1. division.
·         Det betyder at færre hold vil være underlagt krav til ITC mv., som er gældende i de 2 øverste rækker.
·         Antal 2. divisioner reduceres fra tre til to, og der oprettes to 3. divisioner.
·         2. og 3. divisionerne deles ved Storebælt.

Baggrund
På bagrund af kommentarer fra mange klubber igennem de sidste år, har der været 3 overordnede ønsker til en ny turneringsstruktur:
·         At der bliver så mange jævnbyrdige kampe som muligt
·         At der tages hensyn til økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt
·         Evt. 2. hold skal kunne få de rette udfordringer svarende til deres niveau

I forbindelse med vedtagelse af propositionerne er det indskrevet at der ”I efteråret 2014, foretages der en høring om den fremtidige struktur i Danmarksturneringen. Såfremt der ændres i turneringsstrukturen kan der ske ændringer i op- og nedrykningsregler...” samt: ”Dette forventes afklaret senest 15. november 2014, og et eventuel revideret reglement vil være godkendt senest 1. december 2014.”

Proces
Den 29. august 2014 blev udsendt et spørgeskema til alle DT-klubber for at få input til og kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag. Ud fra de indkomne svar vedtog bestyrelsen en ny model for DT, som blev sendt i høring.

Høringsmateriale blev sendt til kredse og klubmedlemmer og lagt på som nyhed på volleyball.dk den 26. september 2014. Fristen for høringssvar var den 25. oktober 2014.

Overordnet konklusion
Vi stillede 13 konkrete spørgsmål i form af udsagn, som man skulle erklære sig enig, delvis enig, eller uenig i. Der var desuden et felt til kommentarer vedrørende hvert enkelt spørgsmål/udsagn.

Der er generel enighed. Svarene peger entydigt for det fremlagte forslag. Så selv om der er få svar, mener vi det er et klart ”ja” til den foreslåede turneringsstruktur. At der ikke er mere end 8 der har svaret, tolker vi som, at de mange klubber der ikke har svaret er enige i det fremlagte. Ingen kredse har haft kommentarer.

Øvrigt materiale

·         Det udsendte høringsmateriale
·         Sammenskrivning af høringssvar i anonymiseret form
fredag, 26 september 2014 18:55

Høring om turneringsstruktur for DT

Til DVBF's medlemsklubber og kredse.

DVBF's bestyrelse har besluttet, at der skal ses på turneringsstrukturen i Danmarksturneringen med henblik på eventuelle ændringer. Dette skal ifølge DVBF's vedtægter ske efter høring blandt DVBF's medlemmer.

I forbindelse med vedtagelse af propositionerne er det beskrevet således:
"I efteråret 2014, foretages der en høring om den fremtidige struktur i Danmarksturneringen. Såfremt der ændres i turneringsstrukturen kan der ske ændringer i op- og nedrykningsregler herunder kvalifikation til VolleyLigaen. Afsnittene der er markeret med lilla er kun gældende, hvis der ikke foretages ændringer i turneringsstrukturen. Dette forventes afklaret senest 15. november 2014, og et eventuel revideret reglement vil være godkendt senest 1. december 2014."

På bagrund af kommentarer fra mange klubber igennem de sidste år, har der været 3 overordnede ønsker til en ny turneringsstruktur:
·         At der bliver så mange jævnbyrdige kampe som muligt
·         At der tages hensyn til økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt
·         Evt. 2. hold skal kunne få de rette udfordringer svarende til deres niveau

Bestyrelsen har vedtaget at sende nedenstående forslag til turneringsstruktur i høring.

Det skal understreges, at høringen alene går på turneringsstrukturen.

Det skal også understreges, at der ikke i denne forbindelse tages stilling til evt. særlige krav til VolleyLigaen.

De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende struktur kan opsummeres således:
·         Der bliver 2 landsdækkende rækker: VolleyLigaen og 1. division.
·         Færre hold (i VL og 1. div.) vil være underlagt krav til ITC mv.
·         Antal 2. divisioner reduceres fra tre til to, og der oprettes to 3. divisioner
·         2. og 3. divisionerne deles ved Storebælt

For uddybning af den foreslåede model henvises til dette notat, der indeholder: turneringsstrukturen i skemaform, illustration af grundmodellen, baggrund for den foreslåede model, og kort resume af svar på spørgeskema udsendt til DT-klubberne.

Klubber og kredse bedes tage stilling til om man er enige i den foreslåede grundmodel. Uddybende svar kan gives ved brug af dette regneark, hvor der tages stilling til de opstillede begrundelse der ligger bag forslaget. Vi beder om kun et svar pr. klub.

Høringsmateriale er sendt pr. mail den 26. september 2014 til kredse og klubmedlemmer.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 25. oktober 2014 og høringssvar skal indsendes med E-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – med DT-høring i emnefeltet.
Side 3 ud af 6
Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.