Repræsentantskabsmøder

Download

Herunder kan du downloade mødemateriale, referater og årsrapporter for repræsentantskabsmøderne.

Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til Volleyball Danmarks love, som kan findes på dette link


Repræsentskabsmøde 2019 afholdtes søndag den 2. juni 2019 på Hotel Comwell Klarskovgaard i Korsør.     
Repræsentantskabsmøde 2019    Indkaldelse 2019
     
     
Repræsentantskabsmøde 2018  - Deltagerliste 2018
Repræsentantskabsmøde 2018  - Referat 2018
Repræsentantskabsmøde 2018  - Ændringsforslag til MJVB's forslag
Repræsentantskabsmøde 2018  - Mødemateriale 2018
Repræsentantskabsmøde 2018  - Årsrapport 2017 med regnskab
Repræsentantskabsmøde 2018  -
 -
Nyhed om materiale og tilmelding
Indkaldelse 2018
     
     
Volleyball Danmarks strategi  - VD's strategi
     
Repræsentantskabsmøde 2017  - Referat 2017
Repræsentantskabsmøde 2017  - Deltagerliste 2017
Repræsentantskabsmøde 2017  - Intern revision - Påtegning regnskab 2016
Repræsentantskabsmøde 2017  - Årsrapport 2016 med regnskab
Repræsentantskabsmøde 2017  - Mødemateriale 2017
Repræsentantskabsmøde 2017  -
 -
Nyhed om materiale og tilmelding
Indkaldelse 2017
     
Repræsentantskabsmøde 2016  - Referat 2016
Repræsentantskabsmøde 2016  - Præsentation om streaming fremlagt på mødet 2016
Repræsentantskabsmøde 2016  - Deltagerliste 2016
Repræsentantskabsmøde 2016   - Oplæg om streaming 2016
Repræsentantskabsmøde 2016  - Mødemateriale 2016
Repræsentantskabsmøde 2016  - Årsrapport 2015 med regnskab
Repræsentantskabsmøde 2016  -
 -
Nyhed om materiale og tilmelding 2016
Indkaldelse 2016
     
Repræsentantskabsmøde 2015 + 2016
 - DVBF's strategi vedtaget 2015 
     
Repræsentantskabsmøde 2015  - Referat 2015
Repræsentantskabsmøde 2015  - Deltagerliste 2015 
Repræsentantskabsmøde 2015  - Mødemateriale 2015
Repræsentantskabsmøde 2015  - Årsrapport 2014 med regnskab
Repræsentantskabsmøde 2015  -
 -
Nyhed om materiale og tilmelding
Indkaldelse
     
Repræsentantskabsmøde 2014  - Referat 2014
Repræsentantskabsmøde 2014  - Deltagerliste 2014
Repræsentantskabsmøde 2014  -
 -
Årsrapport 2013 med regnskab
Påtegning fra interne revisorer
Repræsentantskabsmøde 2014  - Mødemateriale 2014
TSG beretning
Repræsentantskabsmøde 2014  -
 -
Indkaldelse
Nyhed om materiale og tilmelding
     
Repræsentantskabsmøde 2013 - Referat
Repræsentantskabsmøde 2013 - Deltagerliste
Repræsentantskabsmøde 2013 Mødemateriale
Repræsentantskabsmøde 2013 -
-
Årsrapport 2012
Påtegning fra interne revisorer
Repræsentantskabsmøde 2013             Indkaldelse 
     
Repræsentantskabsmøde 2012 - Referat
Repræsentantskabsmøde 2012 Mødemateriale
Repræsentantskabsmøde 2012 Årsrapport 2011
Repræsentantskabsmøde 2012 Påtegning fra interne revisorer
     
Repræsentantskabsmøde 2011 Endeligt referat
Repræsentantskabsmøde 2011 Mødemateriale
Repræsentantskabsmøde 2011 Årsrapport 2010
Repræsentantskabsmøde 2011 Deltagerliste
     
Repræsentantskabsmøde 2010 Endeligt referat
Repræsentantskabsmøde 2010 Mødemateriale
Repræsentantskabsmøde 2010 Årsrapport 2009
Repræsentantskabsmøde 2010 Deltagerliste
     
Repræsentantskabsmøde 2010x Endeligt referat
Repræsentantskabsmøde 2010x Berigtigelse til referat
Repræsentantskabsmøde 2010x Deltagerliste
     
Repræsentantskabsmøde 2009 Endeligt referat
Repræsentantskabsmøde 2009 Mødemateriale
Repræsentantskabsmøde 2009 Årsrapport 2008
Repræsentantskabsmøde 2009 Deltagerliste