Hjemmesidebanner

Retningslinjer for volleyball og beachvolleyball

Siden er opdateret d. 2. august 2021

Kulturministeriet har senest opdateret deres retningslinjer for indendørs og udendørs idræt pr. 9. juli 2021, og de kan findes via dette link: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Herunder er angivet uddrag af de overordnede retningslinjer fra Kulturministeriet, DIF og DGI og dernæst de supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball for volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Forsamlingsforbuddet 

 • Der må maksimalt være 500 personer til stede på samme sted samtidig. Det gælder både indendørs og udendørs.
 • Der må herudover være publikum til stede, hvor der er forskellige muligheder afhængig af om det er stående eller siddende publikum.

Coronapas

 • Der er ikke krav om coronapas i forbindelse med volleyball og beachvolleyballtræning og der er ikke krav om coronapas i forbindelse med kampe med mindre end 500 tilskuere indendørs og mindre end 2.000 tilskuere sidende udendørs eller 500 stående udendørs.
 • Der er krav om coronapas i Træningscentre. Der overgås til stikprøvekontroller af coronapas, der minimum skal gennemføres én gang dagligt.
 • Der er krav om coronapas i forbindelse med arrangementer med mere end 500 tilskuere indendørs og med mere end 2.000 tilskuere sidende udendørs eller 500 stående udendørs

 Arealkrav og kropsafstand

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 bruger pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
 • Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Det vil sige, at udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen. I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde af-standsandsanbefalingerne er det vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter. Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus på f.eks. håndhygiejne. 

Rekvisitter & udstyr

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge: 

 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selv-isolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus 
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer 

Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit. 
 • Host eller nys i ærmet. 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. 
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. 
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn. 
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kon-takt til en person smittet med covid-19. 

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball

Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolleyball, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
 • Sørg for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
 • Deltagere skal søge at undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før og ved afslutning af kamp/træning samt ved hver naturlig pause undervejs.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Deltagere medbringer

 • Egen håndsprit og holde en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere retningslinjerne, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

 

Kontakt

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2710
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fortæl os, hvad der interesserer dig - så holder vi dig opdateret.

b

Interesser