Corona-nyt

8 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, har vi udarbejdet en liste med spørgsmål og svar, så du hurtigt og let kan sætte dig ind i, hvad de nyeste restriktioner indebærer, i forhold til opstart af indendørs træning.
Er der stadig noget du er i tvivl om, så tøv ikke med, at kontakte Sara.

1. Hvem og hvor mange må træne indendørs volleyball?

Pr. 21. april og foreløbig frem til den 6. maj gælder er der følgende regler og forsamlingsforbud for indendørs idræt:

  • For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.
  • Personer fra 18 år og under 70 år må endnu ikke træne indendørs – heller ikke, hvis man er vaccineret.

2. Hvad er et coronapas og hvem skal bruge det?

Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas (Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed og findes også som app):

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
 • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapas SKAL bruges for personer over 70 år for at træne indendørs.

Der er intet krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne. 

3. Må forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved Ramasjang Familievolley)

Ja, hvis forældrene anses for at være nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere. Forældre må IKKE deltage som tilskuere til indendørs træning.

4. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

5. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

6. Må en træningsgruppe bruge fælles bolde i træningen?

Ja, I må gerne bruge fælles bolde og andet udstyr. Husk at rengøre/afspritte før og ved afslutning af træning, ligesom der skal ekstra fokus på håndhygiejne før, under og efter træning. 

7. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?

Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog være kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.

8. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?

Der er stadig krav om mundbind, og man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

link til plakat - coronapas

link til plakat - mundbind

Har du brug for hjælp? Så tag fat i Sara

sara rund mail: sje@volleyball.dk
mobil: 6160 1282