Volleyball Danmark logo

Udtagelse til U-EM

Fra 2022 er der implementeret en række kriterier samt ny procedure for udtagelse til U-EM, som opdeles i tre afsnit:

 1. Generelle kriterier
 2. Tidspunkt for udtagelse til U-EM
 3. Egenbetaling for deltagelse i Talentcenter, camp-, turnerings- og landsholdsaktiviteter

Se uddbyende information om de tre punkter nedenfor. Kriterierne kan også downloades som PDF her. 

Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ved spørgsmål. 

1. Generelle kriterier
 • Spillere skal som udgangspunkt have deltaget i Talentcenter Beachvolleyball.
 • Spillere udtages af den ansvarlige landstræner under hensyntagen til samtaler med de assisterende ungdomslandstrænere og Elitechefen. Parametre ved udvælgelsen vil bl.a. være niveau, potentiale og engagement.
 • En spiller kan godt blive udtaget uden at have en fast makker.
 • VOLLEYBALL DANMARKS filosofi er, at ungdomsspillere har stor gavn og glæde af at spille både beachvolleyball og volleyball. Det er derfor ikke et krav for at kunne blive udtaget, at man som ungdomsspiller satser på beachvolleyball hele året rundt. Det kan ej heller anvendes som tungvejende argument for udtagelse af spillere, der spiller beachvolleyball hele året rundt, over for spillere, som ikke spiller beachvolleyball hele året. Dog er det et krav, at man om sommeren træner beachvolleyball minimum tre gange om ugen og spiller stævner.
 • Eventuelle sammenfald med volleyballaktiviteter koordineres i samarbejde med Elitechefen for Beachvolleyball og med Elitechefen for Volleyball samt de pågældende ansvarlige trænere.
 • VOLLEYBALL DANMARKS filosofi er at give flest mulige chancen for at få erfaring fra U-EM’er i beachvolleyball. Så vidt muligt udtages derfor spillere inden for de to respektive årgange. Undtagelser kan f.eks. være. hvis det vurderes forholdsvist sandsynligt, at et yngre hold har mulighed for at spille sig i kvartfinalen ved EM-slutrunden, eller hvis flere yngre hold har højt niveau inden for deres årgang, hvor det vurderes at deltagelse i et U-EM vil være særligt værdifuldt for det yngre hold.
 • Spillere fra bruttotruppen kan blive indkaldt i tilfælde af skader, sygdom eller lignende hos spillere fra nettotruppen. Ligeledes kan en spiller fra bruttotruppen blive indkaldt, hvis en spiller fra nettotruppen ikke opfylder krav til træning og stævner eller ikke følger planen udarbejdet af landstræneren.
 • Dyrker spilleren også indendørs volleyball, forventes det, at når indendørssæsonen er slut (efter U-DM i april/maj), har spilleren beachvolleyball som hovedprioritet. Er spilleren udtaget til U-landshold i volleyball, og spilles der volleyball U-landskampe i perioden maj-september, koordineres spillerens aktiviteter i samarbejde med landstrænerne og elitecheferne. Se nærmere om Volleyball Danmarks politik vedrørende ungdomsspilleres mulighed for at deltage i eliteaktiviteter i beachvolleyball og volleyball
 • Ved udvælgelse binder man sig til landstrænerens tilrettelagte forløb frem mod U-EM på minimum 8 uger
 • Når en spiller over 18 år udtages, forpligter spilleren sig til at aftale, at træningsforløb frem mod U-EM og deltagelse i U-EM er OK med følgende:
  • Klub (klubtrænere og sportschefer)
  • Forældre
  • Skole
  • Arbejde
 • Når en spiller under 18 år udtages, skal spillerens forældre – i samarbejde med spilleren – aftale, at træningsforløb frem mod U-EM og deltagelse i U-EM er OK med følgende:
  • Klub (klubtrænere og sportschefer)
  • Skole
  • Arbejde
2. Tidspunkt for udtagelse til U-EM

Bruttotrup (4-6 spillere) udtages: medio december året inden slutrunden

Nettotrup (2 spillere) udtages: medio marts samme år som slutrunden

Undtagelse til udtagelsestidspunkt for nettotrup: Hvis U18 eller U20 EM den efterfølgende sommer først spilles i ultimo august eller i september, vil udtagelsen først finde sted primo juni i samme kalenderår som mesterskabet.

Formålet ved denne tidligere udtagelse er, at spillere, der udtages til U-EM, er spillere,

 • som udtages i god tid og derved kan få lavet et meningsfuldt forløb frem mod EM-slutrunden.
 • som er motiverede for beachvolleyball på den lange bane og ikke blot ønsker at få en enkeltstående oplevelse på en spændende destination i Europa.
 • som ønsker at forbedre sit beachvolleyballspil hen over særligt sommerperioden, hvor spilleren med træning og stævnedeltagelse kan få fornemmelse af, hvorledes dette fungerer og medvirker til forbedring af ens spillemæssige niveau.
 • som landstrænerne og de assisterende landstrænere kan se, vurdere og udtage i en retmæssig sammenhæng. Hermed menes, at spillerne har haft mulighed for at træne beachvolleyball og spillet beachvolleyballstævner over en sommer.
3. Egenbetaling for deltagelse i camp-, turnerings- og landsholdsaktiviteter

VOLLEYBALL DANMARK sender for hvert køn som minimum et ungdomsbeachvolleyballlandshold afsted per U-EM. For at sikre at det er økonomisk muligt at forfølge de høje sportslige ambitioner for vores ungdomslandsholdsarbejde, er der deltagerbetaling for spillerne. Som udgangspunkt er det meningen, at denne betaling skal dække ca. 50% af de udgifter, der er forbundet med deltagelsen for 1. hold og ca. 75 % af udgifterne for 2. hold.

Fra og med 1. januar 2022 bruger vi følgende takster for vores aktiviteter:

Talentcenter Beachvolleyball udtagne spillere: 500,- kr.

Kristi Himmelfarts Camp: 400,- kr.

U-EM, uanset årgang, 1. hold: 4.000,- kr.

U-EM, uanset årgang, 2. hold: 6.500,- kr.

U-VM, uanset årgang, 1. hold: 4.000,- kr.

U-VM, uanset årgang, 2. hold: 6.500,- kr.

Enkeltpersoner eller familier kan højst komme til at betale for 3 deltagelser til stævner/turneringer, hvor der spilles ungdomslandskampe pr. kalenderår. Beachvolleyball- og volleyballungdomslandskampe tælles under samme kategori. Bruttotruptræninger og regionallandsholdsaktiviteter kan ikke tælles med i de 3 deltagelser.

Såfremt spillere/familier skulle have problemer med betaling, er der mulighed for at ansøge om hel eller delvis fritagelse for betaling.

Vi håber, at der er forståelse for disse nødvendige økonomiske tiltag, og vi kan garantere, at VOLLEYBALL DANMARK til stadighed vil arbejde videre med at udvikle og kvalificere vores talent- og ungdomslandsholdsarbejde.