mandag, 23 maj 2016 13:21

Se hvem der fik hæderen af årets ungdomskåringer her

Written by
Ved årets repræsentantskabsmøde i weekenden blev der sat navne på årets ungdomsklub, årets ungdomsleder, persongnist og klubgnist. Se hvem ildsjælene er her.

Årets Ungdomsklub 2016 er Ikast KFUM. Klubben deltager stort set altid ved Danmarksmesterskaberne, og historisk set har klubben hentet mange mesterskaber og medaljer på ungdomssiden. Ikast KFUM er baseret på en velfungerende økonomi og en stærk organisation, hvor der ud over bestyrelsen, bl.a. er et ungeudvalg, som er ungdomsspillernes eget udvalg, der arrangerer sociale aktiviteter.

Klubben har fokus på en langsigtet udvikling af spillerne, hvor et vigtigt mål er, at spillerne har lyst til at spille hele livet. Klubbens mange trænere og ledere i ungdomsarbejdet betyder, at den enkelte træner ikke brænder ud, men har tid og overskud til øvrige volleyball aktiviteter.

Endelig klubben kendt for sit store samarbejde med byens idrætsefterskole, som mange af landets dygtige ungdomsspillere frekventerer, og som derigennem får en del af deres volleyballopdragelse i årets ungdomsklub.

LÆS MEGET MERE OM ÅRETS KÅRINGER HER. Glæd dig også til at læse et portræt af alle vinderne i juni-nummeret af magasinet Volleyball. Hent app'en til VOLLEYBALL til iOS her og android her

Årets ungdomsleder 2016 er Søren Rasmussen fra Team Køge Volley. Han har været aktiv i volleyball på flere planer siden 1973 både som Kids- og Teentræner flere gange om ugen og på kompetent og ansvarlig vis varetaget kassererrollen i klubben i en menneskealder.

Søren Rasmussen var med til at starte Kidsvolley i klubben i 2003. Han besidder en evne til, at få alle børn og unge til at føle sig velkommen i hallen og respekteret af hele gruppen, uanset niveau.

Udover at være en dygtig træner har Søren Rasmussen en særlig evne til, at samle unge omkring sig og inspirere til at afprøve trænergerningen selv. På denne måde har årets ungdomsleder været en essentiel og utrættelig drivkraft, der har stor andel og ære af klubbens og ungdomsafdelingens udviklingsmiljø, der motiverer de unge til at deltage og tage ansvar.

Årets klub gnist 2016 er VK Holbæk. Klubben er karakteriseret ved, at det sociale aspekt er i højsædet. Det kommer bl.a. til udtryk internt på holdene, men også i den grad i den ”hele klub”. Flere gange afholdes arrangementer, hvor alle medlemmer fra kids- til motionsspillere deltager. Klubben italesætter og sætter en ære i denne røde tråd i klubben.

VK Holbæk er dygtig til at lave anderledes og sjove aktiviteter med spillere og til tider også for spillernes venner. Centralt i klubbe er en stærk gruppe af frivillige og trænere, som løser mange af opgaverne, men også perifere frivillige byder ind.

VK Holbæk arbejder målbevidst med at rekruttere til deres Kidsafdeling. Klubben kaster sig fx ud i projekter i den åbne skole, og har succes med dette.

Her har vi altså en klub, der brænder for den ”hele klub”, det sociale er i fokus, og de er åbne for nye projekter.

Årets Persongnist er Torben Christensen fra Uldum IF. Han har været med til at sætte Kidsvolley på Danmarkskortet et sted, hvor der ikke før har været spillet Kidsvolley. I den kidsklub, han var med til at starte i 2015, har Kidsvolley i år været for 1.- 4. klasse, men allerede fra næste år udvides kidsafdelingen til også at have 5. og 6. klassetrin med. Denne udvikling har Torben Christensen i høj grad en ære for.

Torben Christensen er åben for nytænkning og tager udfordringerne op efterhånden, som problemer opstår. Han er lyttende og vurderer sagerne, inden han sætter gang i nye tiltag.

Hans engagement har smittet af i lokalområdet, hvor forældre og søskende i stort omfang bakker op om sociale arrangementer. Torben Christensen har således både det faglige på plads, men han vægter også det sociale liv i klubben, hvilket er meget vigtigt i et kids-miljø.

Torben Christensen har formået at få skolerne i området interesseret i Kidsvolley ved bl.a. at arrangere skolestævner og få skolerne med i projektet ”Volley i Skolen”, hvilket forhåbentligt kommer til at kunne ses i medlemstallet fremover.

LÆS MEGET MERE OM ÅRETS KÅRINGER HER.
Read 1924 times