mandag, 11 januar 2016 12:05

En sportslig velkomst i en ny by

Written by
Hvert år flytter tusindvis af unge til en ny by for at tage en uddannelse, og det kan være hårdt og ensomt at være langt fra de vante rammer. Sammen vil Dansk Volleyball Forbund og Danmarks Basketball Forbund udvikle særlige idrætstilbud, som skal gøre det nemmere for unge at finde nye fællesskaber. Med støtte på ca. 2,5 mio. kr. skal projektet Welcome U uddanne 45 Welcome You klubber og komme i kontakt med 25.000 studerende via events og elevorganisationer.

Gode fælleskaber har stor betydning for unges livskvalitet, mentale sundhed og evnen til at gennemføre en uddannelse. Derfor har Dansk Volleyball Forbund og Danmarks Basketball Forbund valgt at gå sammen om en løsning, som skal gøre det nemmere for unge at finde fodfæste, når de flytter til en ny by.

Formålet med Welcome U er at tage unge i hånden og guide dem ind i idrætsfællesskaber, hvor de kan møde andre unge.

”Projektet henvender sig til unge under uddannelse, som står i en sårbar fase i deres tilværelse. Mange står for første gang i livet på egne ben i en ny by uden det vante netværk. Ambitioner på det nye studie kombineret med usikkerheden ved at være et nyt sted, kan gøre det svært at få overskud til at finde en idrætsforening og opdyrke sociale relationer,” fortæller Peter Morell, udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund.

Et særligt idrætstilbud
Welcome U skal skabe rammerne i volley- og basketballklubberne, så det er let at blive inkluderet som nytilkommer – også for unge, som ikke er vant til at dyrke idræt.

”Sport kan være et naturligt samlingspunkt, hvor alle mødes på lige fod for at grine og konkurrere sammen. Deltagerne er fælles om sporten og har dermed en masse ting at snakke om, som gør, at man bliver rystet sammen. Det skaber robusthed samtidig med, at den enkelte får motion,” siger Peter Morell.

For at tiltrække deltagere til projektet vil Dansk Volleyball Forbund og Danmarks Basketball Forbund opbygge partnerskaber med elev- og studenterorganisationer over hele landet. Suppleret af Welcome U-events og en ambassadørordning vil projektet skabe nye indgange til idrætten og komme i berøring med 25.000 unge.

LÆS OGSÅ: BEACHVOLLEY GAV TRYGHED INDEN STUDIESTART

Fællesskab over konkurrence

I løbet af projektperioden skal der etableres mindst 45 Welcome U-klubber. Det er de unge selv, der i samarbejde med de to idrætsforbund, skal skabe de nye idrætstilbud, og det er ikke givet på forhånd, hvad den enkelte klub vil gøre.

Eksempelvis kan Welcome You-klubber brande sig på fleksible træningstider, nemmere regler, ingen krav om deltagelse på turneringshold, mulighed for både volley og basket, fællesspisninger eller at alle mødes til 3. halvleg. Omdrejningspunktet i klubben behøver ikke at være turneringsstruktur, at slå naboklubben eller at kæmpe for oprykning til rækken over. Her er det fællesskabet, træningen og samværet, der er i højsædet, og netop den tilgang stemmer godt overens med Nordea-fondens værdier.

”Welcome U er et anderledes idrætsprojekt. Der er fokus på leg, livsglæde og fællesskab – og ikke nødvendigvis konkurrence og vindermentalitet. Formålet er at styrke de unges kompetencer, deres robusthed og give dem mulighed for at indgå i aktive fællesskaber. Det oplever jeg som en relevant måde at understøtte gode, unge liv,” slutter Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

FAKTA OM PROJEKTET

·         Bag projektet står Dansk Volleyball Forbund og Danmarks Basketball Forbund, som vil gennemføre projektet i tæt samarbejde med elev- og studenterorganisationer over hele landet.

·         Målgruppen for projektet er alle de unge, som flytter til en ny by for at studere eller arbejde.

·         Formålet med Welcome You er, at bruge idræt til at give unge et netværk og et tilhørsforhold, når de flytter til en ny by. 

·         Welcome U etablerer 5 nye partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og elevorganisationer, rekrutterer 45 klubber, uddanner 150 ambassadører, starter 45 nye hold op, gennemfører 75 events i mindst 20 byer og bliver synlig på 50 uddannelsesinstitutioner. Den samlede indsats skal sikre direkte kontakt til 25.000 unge.
Read 1712 times