Hjemmesidebanner
torsdag, 14 maj 2020 12:26

Opdaterede retningslinjer for udendørs idræt

Written by
Volleyball Danmark tilpasser i fællesskab med DGI Volleyball anbefalingerne til idrætsforeningerne, for at åbningen sker på forsvarlig vis. Fremover lyder budskabet, at udendørs idræt med kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har offentliggjort.

Beachvolley er i de opdaterede retningslinjer defineret som en udendørs idræt med kropskontakt.


Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker med de supplerende anbefalinger, at det bliver muligt for foreninger med volleyball, at fortsætte kontrollerede udendørsaktiviteter som f.eks. beachvolleytræning.

Herunder er angivet uddrag af de overordnede retningslinjer fra DIF og DGI og dernæst de supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball for aktiviteter med beachvolley.

Uddrag af DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt:
• Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:
• Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
• Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.
• Udendørs idræt med kropskontakt er f.eks. udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.
• Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
• Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
• Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
• Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.
• Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
• Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
• Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
• Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:
• Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
• Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
• Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
• Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
• Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

På baggrund af de opdaterede retningslinjer fra DIF og DGI anbefaler Volleyball Danmark og DGI Volleyball sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre udendørs beachvolleytræning.

Anbefalinger for beachvolley
Såfremt foreninger ønsker at starte udendørs/beachvolley træning op, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for beachvolley:
• Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 8 spillere samt evt. 1 træner pr. bane.
• Træningsgrupper opdeles i hold, af faste makkerpar på 2-3 personer. Øvelser forsøges i videst muligt omfang tilrettelagt, så det er de faste makkerpar, som laver øvelser sammen.
• Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der minimum er 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er tilladt at inddrage smash/blokade i træningen, men det anbefales, at øvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
• Ved spiltræning må der kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet. Ved eksempelvis tekniktræning kan banen opdeles således, at der er flere end 4 spillere aktive samtidigt, dog maksimalt 4 spillere på én side af nettet.
• Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
• Ved skift af træningstid mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas. Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem træningsgrupperne, så den gruppe, der forlader banen, er væk inden den nye træningsgruppe skal ankomme.
• Deltagere medbringer:
  • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
  • Det anbefales at det er træningsgruppens egne bolde som benyttes. Hvis det ikke er muligt, så kan der benytte fælles bolde.
  • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
  • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
• Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
• Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
• Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
• Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
• Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i beachvolleytræning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
• Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
• Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.

Anbefalingerne for beachvolley findes i en PDF fil her>> Den kan printes eller sendes rundt til medlemmerne. 


Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

Læs yderligere omkring særlige risikogrupper her>>
Read 3275 times
Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.